Airsoft'o arena greičių limitai

GINKLAI:

  1. Leidžiami ginklai: Pistoletai, Pistoletai-kulkosviadžiai, Šturmo karabinai, Pompiniai šautuvai;
  2. Draudžiami ginklai: Snaiperiniai šautuvai, Kulkosvaidžiai;
  3. Greičiai: tik iki 100 m/s
  4. Šaudymas tik pavieniais šūviais
  5. DSG (dual sector gear) naudoti draudžiama
  6. Pirotechnika tik organizatorių