Registracija

Nuotraukoje turi aiškiai matytis veidas, kaip nuotrauka dokumente, veidas negali būti uždengtas kaukės, skaros, šalmo. Veidas turi užimti ne mažiau 30% nuotraukos ploto