TACTICAL DAY / 2020 08 30

PRADŽIA
2020-08-30 09:00
PABAIGA
2020-08-30 17:30
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
CQB / airsoft / mūšis pastatų komplekse
KAINA
13-20
Užsiregistravusių žaidėjų
105
Patvirtintų
104
Apmokėjusių
86

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Dėmesio !!! Registracija per šratas.lt sistemą skirta tik DALYVIAMS SU SAVO ĮRANGA.

 

Renginio laikai:

07:30 - 09:30 dalyvių atvykimas, registracija

08:00 -09:30 kariniai mokymai

09:30 - 10:00 bendras visų žaidėjų "breefingas", pasiruošimas žaidimui

10:30 - 17:00 žaidimas

17:00 - 17:30 maitinimas, žaidimo aptarimas 

DALYVIO BILIETO KAINA TURINTIEMS SAVO ĮRANGĄ
* 13 € apmokant iki 2020-08-27 23:59
20 € apmokant iki 2020-08-29 23:59

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !
DALYVIO BILIETO KAINA NETURINTIEMS SAVO ĮRANGOS
* 35 € naujoko/nuomininko paketas, apmokant iki 2020-08-28 iki 23:59

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !

Dalyvių kiekis ribotas, BILIETAI nuomininkams !
* bilietą sudaro - teritorijos nuoma, maitinimas, geriamo vandens papildymas, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, geras oras. 
* nuomininko paketą sudaro - teritorijos nuoma, žaidimo bilietas, ginklas G36/AKSU, taktinė liemenė, apranga, veido/akių apsauga, oranžinė liemenė, 1000 šovinių.
* dalyviui neatvykus į žaidimą, mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį/nuomininką iš anksto suderinus.
RENGINYS SKIRTAS TIK N-18

 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Legenda:

Šalies viduryje yra nedidelė kalnais apsupta teritorija vadinama V-zone. Dvi specialiųjų operacijų grupės turi užimti V-zone centrą, kad galėtų koordinuoti puolimą į priešo šalį ir užtikrinti savo šalies pranašumą paleisdami raketas. Kadangi V-zone, kartu su raketų paleidimo aikštele yra viduryj neutralios teritorijos, specialiasias grupes ir reikalingą įrangą desantuoja iš 10 km aukščio. Kartais nutinka, kad pajegos ir įranga atsiduria ne viename nusileidimo taške... taip atsitiko ir šį kart, tačiau tai netrukdo komandoms atlikti numatytas užduotis.

 

Pagrindinės užduotys komandai Yankee:

 

Surasti savo spalvos generatorių ir parnešti į FOB tam paruoštą zoną.

Surasti teritorijoje išmetyta savo spalvos kurą ir palaikyti generatoriaus veiklą.

Radio stotelės pagalba išsikviesti "airdropus" ir surinkti 4 paliedimo mechanizmo dalis.

Apsaugoti raketų aikštelę ir paleisti raketas.

 

Pagrindinės užduotys komandai X-Ray:

 

Surasti savo spalvos generatorių ir parnešti į FOB tam paruoštą zoną.

Surasti teritorijoje išmetyta savo spalvos kurą ir palaikyti generatoriaus veiklą.

Radio stotelės pagalba išsikviesti "airdropus" ir surinkti 4 paliedimo mechanizmo dalis.

Apsaugoti raketų aikštelę ir paleisti raketas.

 

 

Specifinės taisyklės:

 

 

Amunicijos pildymas vyksta tik veikiant generatoriui. Generatoriui nustojus veikti amunicijos pildymas negalimas.

"Airdropus" galima išsikviesti CB stotelės pagalba, kartą per valandą. Tai gali padaryti tik Vadas.

Airdropą galima paimti TIK sudegus dūmams.

Generatorių galima atjungti (30 min) sunaikinus generatorių "airdrope" gautais dūmais.

Galima nukauti pusės vadą. Jis eliminuojamas iš žaidimo 1h.

 

Amunicijos ribojimas:

 

Žaidimo metu naudojamos tik mechaninės dėtuvės iki 150 BBS. Žaidimas pradedamas tik su 4 užpildytom dėtuvėm. Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, 2 dėtuvės. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus.

Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base) veikiant generatoriui, jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse.

 

BUNKERIO tipo dėtuves naudoti draudžiama!

 

Medicinos taisyklė:

 

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones ( žaidybinis pleistras, bintas). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“.

 

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.

Jei išpakuojamas bintas susigadino, jis laikomas sugadinta bei nenaudojama med. premone ir reikia naudoti naują. Bintas privalo būti naudojamas anta galvos, šalmos, kepurės, panamos ir t.t. Bintą reikia išvynioti visą.

Med. priemonės (žaidybinis pleistras, bintas) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

Pirotechnikos naudojimas:

 

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis ( galingumas 1 g.). Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 3 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja ir 3 m. spindulio taisyklė.

 

Šaudymo taisyklės:

 

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.

Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančio vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų.

Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama.

Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.

Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.

Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti.

Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

PUSĖS

KARINIAI MOKYMAI PRIEŠ ŽAIDIMĄ - 1.5 VAL.

SPEC. MOKYMAI: nemokamuose mokymuose gali dalyvauti TIK pirmieji 20 užsiregistravusių žaidėjų + nuomininkai. Mokymai vyks nuo 08:00 - 09:30. Po jų žaidimas.

TIK ŽAIDIMAS