Lietuvos Šratasvydžio Federacijos narių registracija

PRADŽIA
2021-11-05 20:10
PABAIGA
2022-01-29 20:10
ŽAIDIMO TIPAS
Narių registracija
GREIČIO LIMITAI
KAINA
10 € metams
Užsiregistravusių žaidėjų
364
Patvirtintų
362
Apmokėjusių
100

RENGINIO APRAŠYMAS

Kviečiame išreikšti savo norą stoti į Lietuvos Šratasvydžio Federacijos gretas. Jei tu iš tiesų sieki populiarininti, puoselėti ir kelti šratasvydžio lygį, jei tau ne vis vien, kaip Šratasvydis atrodys po metų - stok į LŠF! Net ir vienas aktyvus, turintis idėjų šratasvydžio mylėtojas gali pakelti šį sportą į "naują lygį". Įsivaizduok, ko mes galime pasiekti susivienyje!


Lietuvos Šratasvydžio Federacijos gairės

 1. Valstybinės institucijos
  1. ryšys su policija
  2. Informavimo tvarka apie renginius
  3. šratasvydžio kaip sporto registravimas
  4. ginklų kategorijų derinimas
  5. Apribojimų šratasvydžiui derinimas
  6. Žaidimo poligonų gavimas
 2. Taisyklės
  1. Bendros taisyklės visiems federacijos nariams
  2. taisyklės atnaujinamos kartą į metus
  3. taisyklės atnaujinamos atsižvelgiant į visų šratasvydžio žaidėjų siūlymus
  4. vieningo taisyklių laikymosi kontrolės mechanizmo kūrimas
  5. taisyklių laikymosi kontrolė
  6. taisyklių egzaminavimo mechanizmas ( testas kartą per metus, prieš kiekvieną žaidimą, privalomas egzaminas A lygio žaidimų metu), testo, egzaminavimo tvarkos tobulinimas
  7. vieningi, saugūs, efektyvūs tiuningo limitai, saugiam ir smagiam žaidimui užtikrinti
  8. aiškios nuobaudos už taisyklių, limitų ir tvarkos nesilaikymą
 3. Kultūra
  1. Teigiamo Lietuvos šratasvydžio bendruomenės įvaizdžio kūrimas likusių Lietuvos Respublikos piliečių ir institucijų akyse
  2. aiškus atsakingo elgesio su šratasvydžio ir taktine įranga formavimas ir deklaravimas, 
  3. Aiškios nuobaudos už reikalavimų nesilaikymą, šratasvydžio bendruomenės įvaizdžio teršimą 
  4. Naujų narių OnBoarding (žaidėjų, komandų, organizatorių) supažindinimas su galiojančia tvarka, knowhow pasidalinimas, kad nebūtų kartojamos praeities klaidos, laikomasi atsakingumo reikalavimų, gerbiami kiti šratasvydžio žaidėjai ir organizacijos (mokomieji video, straipsniai, mentoringas)
  5. Federacijos narių garbės ir sąžiningumo kodeksas
  6. Arbitražas konfliktų sprendimui
  7.  
 4. Žaidimų ir infrastruktūros vystymas
  1. Treniruočių vietų žemėlapis su sąlygomis
  2. Žaidimų (A lygio) tvarkaraštis
  3. Žaidimų inventoriaus dalybos
  4. Žaidimų patirties valdymas (kas veikia, kas neveikia, ko nori bendruomenė šiandien).
  5. Federacijos narių bendro turnyro organizacija
  6. Rekomendacijos, geriausia praktika briefingams
  7. Nepilnamečių dalyvavimo šratasvydžio veikloje klausimas
  8. Juridinės atsakomybės už galimus incidentus klausimas
  9. Būtinų procedūrų ir skelbiamos informacijos nustatymas (atsakomybės prisiėmimo, pinigų negražinimo neatitikus registracijos reikalavimų, procedūros neatitikus registracijos reikalavimų) palengvins organizatorių naštą, kai atsakomybę nustatys federacija
 5. Organizainiai reikalai
  1. Federacijos narių duomenų valdymas
  2. BDAR atitikimo ir saugaus federacijos narių duomenų kaupimas bei valdymas
  3. skaidri finansų apskaita
  4. veiklos revizija
 6. Bendruomenės narių interesų valdymas
  1. Organizatorių interesų valdymas
  2. Komandų interesų valdymas
  3. Pavienių žaidėjų interesų valdymas

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

LŠF (Lietuvos šratasvydžio federacijos) nariai: Lietuvos šratasvydžio federacijos nariu gali tapti bet kuris Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo turintis nuolatinį leidimą veikti / gyventi Lietuvoje, atitinkantis žemiau nurodytus kriterijus ir besilaikantis LŠF bendrųjų žaidimų taisyklių ir saugių greičių limitų.

 • Organizatorius per paskutinius 12 mėnesių savo organizuotuose renginius surinkęs 250+ dalyvių ARBA suorganizavęs bent vieną didelį 2+ parų - A lygio žaidimą.
 • Žaidėjams: per paskutinių 12 mėnesių sužaista 3-5 žaidimai,

 

Narys gali būti fizinis asmuo (žaidėjas arba individualia veiklą vykdantis organizatorius ar įrangos tiekėjas)

 •       Narys gali būti juridinis asmuo (renginių organizatorius, įrangos tiekėjas, ar vykdantis kitą šratasvydžio veiklą juridinis asmuo)
 •       Nariai moka vienodą mokestį nepriklausomai nuo jų tipo 10 € / metams

Stojimo į LŠF tvarka:

 • Naujų narių priėmimas vyksta per Šratas.lt platformą
 • Kandidatas registruojasi atskirame LŠF renginyje
 • Federacijai patvirtinus prašymą, kandidatas į savo el paštą gauna Prašymo formą ir mokėjimo rekvizitus
 • Užpildytą  ir pasirašyta (skaitmeniniu parašu arba ranka) prašymo formą naujas narys siunčia el.paštu [email protected]
 • LŠF gavus metinį nario mokestį, kandidatas tampa pilnaverčiu Federacijos nariu.

   Yra du pagrindiniai organai:

o   Visuotinis susirinkimas (atstovauja visus narius, priima kertinius ilgalaikius sprendimus, renka organų narius, tvirtina ataskaitas ir t.t.)

o   Valdyba – kolegialus vykdomasis organas (priima kasdienius sprendimus, ruošia pakeitimus taisyklėms, įstatams ir teikia juos Visuotiniam patvirtimui, leidžia kitas tvarkas, vykdo kasdienes užduotis ir t.t.)

o   Valdybos pirmininkas – renkamas ir atleidžiamas Valdybos (6 iš 9 narių  balsais skiriamas ir atleidžiamas) atlieka vienasmenio valdymo organo vaidmenį (pareigos šiek tiek panašios į Prezidento).

Valdybą sudaro 9 nariai (2+2+2+3 formatu)

o   2 nariai rezervuoti  LSK (LŠF nariams - žaidėjams nepriklausantiems LŠF statusą turinčioms komandoms)

o   2 nariai rezervuoti žaidėjams iš komandų (LŠF nariams - žaidėjams priklausantiems LŠF statusą turinčioms komandoms)

o   2 nariai rezervuoti LŠF nariams organizatoriams

o   3 vietos yra skirtos daugiausiai balsų surinkusiems likusiems nariams su bet kokiu tipu.

Kandidatavimo į LŠF valdybą tvarka:

 • Į LŠF valdybą kandidatuoti gali bet kuris federacijos narys.
 • Kandidatas į valdybą ne vėliau nei 28 dienos iki rinkimų, el.paštu [email protected] pateikia prašymą užregistruoti kandidatūrą, kartu su savo programa (siekius, vizijas, tikslus, uždavinius)
 • Kandidatų sąrašas su jų programomis publikuojamas Šratas.lt platformoje.
 • Visuotinio narių susirinkimo metu, kiekvienas LŠF narys gali balsuoti už pasirinktus kandidatus. Balsavimas vyksta gyvai visuotinio susirinkimo metu. Visuotiniame susirinkime negalintys dalyvauti federacijos nariai gali balsuoti iš anksto paštu.

PUSĖS