DRUG WAR'S Operation "ČILI" 2021.07.25

Nuomininko registracija

Užsiregistravusių žaidėjų
51
Patvirtintų
50
Apmokėjusių
38

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

DEEPSAND.ORG ir AIRSOFTGAME.LT pristato naują žaidimų seriją "DRUG WAR'S"

DRUG WAR'S naujas testinis žaidimas kuriamas milsim megėjams kuriame planuojami ir LARP elementai.

Kviečiame visus šratasvydžio fanus į šios serijos žaidimo pirmają Operaciją.

 

ŽVALGYBOS VALDYBA

 

Skirta asmenims turintiems 2 saugumo lygį. Pasinaudojus gauta informacija iš vietinio narkotikų prekeivių atsekta grandinė tiekėjų ir rasta narkotikų kartelio aprūpinimo bazė.  Kitų šaltinių duomenimis Liepos 25d. Bazėje apsilankys kartelio lyderis.  Vadovybės nurodymu kovos su narkotikai dalinys privalo išjudėti liepos 24d. ir užsiimti pozicijas o liepos 25d. atvykus kartelio lyderiui pradėti operaciją „Čili“.

Renginio programa

 • 08:30 - 10:00 dalyvių atvykimas, registracija, taisyklių, žinių patikrinimas

 • 10:30 - 11:00 bendras visų žaidėjų instruktažas

 • 11:00 - 17:00 žaidimas

 • 17:00 - Deportacija

Dalyvio bilieto kaina dalyvaujant su savo įranga:

 • 14 € apmokant pavedimu

 • bilietą sudaro - teritorijos nuoma, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, tinkamas žaidimui oras, parama sratas.lt ir LŠF vystymui

 • dalyviui neatvykus į žaidimą - mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį, kuris yra registruotas šratas.lt sistemoje.

darant pavedimą poilsio ir švenčių dienomis - pavedimo išrašą siusti į [email protected]

Telefonai pasiteiravimams:

Nemiga +37067843979

Mefisto2049 +37064724152

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Pusės :

 • Kovos su narkotikais dalinys
 • Narkotikų kartelio nariai

Kovos su narkotikais dalinys

 • Apranga : kamufliažas
 • Ginklai : side arm, karabinai, snaiperiai, kulkosvaidžiai.
 • Palaikymas : malūnsparnis, greito reagavimo dalinys

 

Narkotikų kartelis

 • Apranga : neformali, džinsai, marškiniai, dalinis kamufliažas.
 • Ginklai : side arm, karabinai, shtogunai, kulkosvaidžiai
 • Palaikymas : slapti požeminiai praėjimai. Sistema žemė oras. Savižudis.

 

Amunicijos ribojimas:

Žaidimo metu naudojamos dėtuvės iki 150 BBS. Žaidimas pradedamas tik su 4 užpildytom dėtuvėm. Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus. 
Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse. 
Dėmesio !!! Taikoma išimtis asmenims, neturintiems dėtuvių iki 150 BBS talpos. Bus galima naudoti bunkerinio tipo dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymąsis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau prie kulkosvaidžio pildymosi.


Medicinos taisyklė:

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones (žaidybinis pleistras,). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadintas bei nebenaudojamas  ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
Med. priemonės (žaidybinis pleistras) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

 

Pirotechnikos naudojimas:

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis (galingumas iki 1g.). Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių atsižvelgiant į oro sąlygas. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 5 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos (nebent jos dengia visą kūną) ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja 5 m. spindulio taisyklė.

Šaudymo taisyklės:

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančiojo vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų. 
Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama. 
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.
Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

Spynos, užrakintos durys ir kitos kliūtys :

Spynos ar kiti objektai skirti sunaikinimui yra pažymėti  lipdukais. Sunaikinti nurodytus objektus galima naudojant vado išduotomis priemonėmis. Draudžiama laužyti, daužyti ar kitaip nuiminėti  užraktus ar kliūtis.

PUSĖS

Pusė organizatoriaus nuožiūra

Kovos su narkotikais dalinys

Kovos su narkotikais dalinys

 • Apranga : kamufliažas
 • Ginklai : side arm, karabinai, snaiperiai, kulkosvaidžiai.
 • Palaikymas : malūnsparnis, greito reagavimo dalinys

 

Narkotikų kartelis

Registracija uždaryta

Narkotikų kartelis

 • Apranga : neformali, džinsai, marškiniai, dalinis kamufliažas.
 • Ginklai : side arm, karabinai, shtogunai, kulkosvaidžiai
 • Palaikymas : slapti požeminiai praėjimai. Sistema žemė oras. Savižudis.