Tironivijos užkardos zona

PRADŽIA
2022-05-21 10:00
PABAIGA
2022-05-21 16:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
Larp 20%, skirmish 80%.
GREIČIO LIMITAI
KAINA
20-30
Užsiregistravusių žaidėjų
44
Patvirtintų
44
Apmokėjusių
44

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

"TIRONIVIJOS UŽKARDOS ZONA"

Veiksmas vyksta Europos gilumoje, Tironivijos zonoje ir šalia esančio kaimelio Tauroslavijos ( Įkurta vietinių valdininkų ). Pinigai Gobšenai.

(Visiškai slaptai) nutekinta dalis slaptos informacijos, tai - kad šalimais Tauroslavijos gyvenvietės įkurta stovykla " Tironivijos užkardos zona " ir į stovyklą vis atvežami gyventojai "Šulai". O iš stovyklos niekas ne išvyksta, ir ji saugoma didelės gerai apmokamos karių pajėgos.

Daugiau slaptos informacijos nepavyko gauti, nes pokalbio metu telefonu, informatorius buvo nušautas. Taigi lieka su kilti ir išsiaiškinti, kas ten vyksta ir užkirsti kelią šiai slaptos organizacijos veiklai.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 60

Minimalus dalyvių skaičius 20, kad įvyktu žaidimas.

Vieta: Ex Tauro stovykla.

Aikštelės koord. 55.808741, 23.111362.

Asmenys neturintys 18 metų į žaidimą privalo atvykti su lydinčiu asmeniu arba turėti raštišką tėvų sutikimą.

Dienos programa:

 • 10:00 - 11:00 Atvykimas, registracija, ginklų chronavimas.
 • 11:00 - 11:30 Instuktažas
 • 12:00 Žaidimo pradžia
 • 15:30 Žaidimo pabaiga
 • Karštas maistas

Apmokėjimas tik bankiniu pavedimu.

Jeigu jaučiate COVID-19 simptomus prašome į renginį neatvykti.

REKVIZITAI APMOKĖJIMUI

Apmokėjimą galima atlikti už kelis žaidėjus vienu metu apmokėjimo paskirtyje nurodant visų žaidėjų šaukinius/nick'us

ŽAIDIMO KAINA ŽAIDĖJAMS SU SAVO ĮRANGA:

 • mokant bankiniu pervedimu iki 2022-05-15 17 Eur.
 • mokant bankiniu pervedimu iki 2022-05-20 20 Eur.

P.S. Savo šratų atsinešti nereikia, tik gerą nuotaiką !!!

ŽAIDIMO KAINA NUOMININKAMS:

 • mokant bankiniu pervedimu iki 2022-05-15 27 Eur.
 • mokant bankiniu pervedimu iki 2022-05-20 30 Eur.

Nuomininko paketą sudaro - Žaidimas, G36 arba M4 Ginklas, Veido/Akių apsauga, Oranžinė liemenė.
Racijos nuoma +3 Eur.

Dalyviui neatvykus į žaidimą ar persigalvojus nedalyvauti žaidime, mokestis nėra grąžinamas. Tokiu atveju galimas žaidimo bilieto keitimas į kitą dalyvį ar nuomininką iš anksto suderinus su organizatoriais.

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

SAMDOMI UŽKARDOS ZONOS KARIAI: Tai europos valstybių samdomi kariai dirbti užkardos zonoje. Už tai gauna atlyginimą iš banko, atlyginimą kiekvienas kareivis eina pasiimti pats. Kai karys nužudytas arba sužeistas, iš jo galima atimti visus žaidybinius elementus. Šratus išduoda vadas.

"ŠULAI":  Tai yra Tauroslavijos gyventojas atvykęs gyventi iš svetimos šalies. Juos galima juos suimti ir uždaryti į užkardos zoną. Tada zonoje kas kažkiek laiko vedami į lauką, pasivaikščioti ( pabėgti negalima ) arba dirbti darbus ( imituojant darbą ). Šulas būdamas uždarytas zonoje gali ir užsidirbti iš kareivių. Uždarytas gali būti max 15-20 min. Po to paleidžiamas. Iš šulo negali būti atimami pinigai. Nei kai pagautas, nei kai nužudytas arba sužeistas. 

TAUROSLAVAS - Kvotojai už "Šulus" - Tai vietiniai Tauroslavijos gyventojai - kovotojai, buvę kariai. Kurie kovoja už šulų išlaisvinimus. Jis nėra sodinamas į užkardos zoną, tačiau jei yra sužeistas arba nukautas, tada gali būti atimami visi žaidybiniai elementai.

BARAS - Tai nėra tik paprasta užeiga su gėrimais ir užkandžiais, bet ir informacijos šaltinis. Sklinda gandai, kad barmenas korumpuotas iki ausų. Baro teritorijoje griežtai draudžiama šaudyti.

BANKAS - Sėkmingai plauna pinigus, kaip seksis palaikyti karius, parodys ateitis. Banko teritorijoje griežtai draudžiama šaudyti. 

KARO VETERANAS - Amunicijos ir med. rinkinių pardavėjas. Spec užduočių užsakovas.

Amunicija - Savo turėti nereikia, jų bus galima gauti žaidimo metu.

Informacija gali būti papildyta.

LŠF BENDROSIOS ŽAIDIMŲ TAISYKLĖS

LŠF BENDROSIOS TAISYKLĖS

Šratasvydis: komandinis, karo veiksmų imitacijos sportas, laisvalaikio užsiėmimas, kurio tikslas kolektyvinis aktyvus poilsis, buvimas gamtoje, bendravimas su bendraminčiais.
Dalyvauti žaidime ar žaidimą stebėti leidžiama tik psichiškai, emociškai stabiliems, pilnamečiams asmenims pasirūpinusiems tinkama akių apsauga.

Bendrosios taisyklės: šios bendrosios Lietuvos Šratasvydžio Federacijos taisyklės (toliau LŠF taisyklės) galioja visiems federacijos narių renginiams. LŠF taisykles ir jų pakeitimus tvirtina LŠF visuotinis narių susirinkimas.

Specifinės taisyklės: organizatoriai savo renginiui gali taikyti specifines taisykles, kurios papildo ar pakeičia dalį LŠF taisyklių. Specifines Taisykles organizatorius privalo paskelbti kartu su renginio pristatymu, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki renginio, kad kiekvienas dalyvis spėtų susipažinti su pakeitimais ir ypatumais. Jei organizatorius specifines taisykles paskelbia likus mažiau nei 3 dienom iki renginio, ar renginio dieną, tokios taisyklės negalioja, renginys vyksta vadovaujantis LŠF taisyklėmis. Specifinės taisyklės negali prieštarauti LŠF ir Lietuvos Respublikos saugumo, higienos ir kitiems reikalavimams.

Atsakomybė: Kiekvienas žaidėjas teisiškai ir finansiškai atsako už savo veiksmus bei žodžius. Kiekvienas žaidimo dalyvis yra pats atsakingas už savo žaidimo inventoriaus bei kitų asmeninių daiktų saugumą, patirtas traumas ar sužeidimus.

Teritorija ir jos ribos: Nustato organizatorius, paprastai duodamas teritorijos žemėlapis, kuris yra aptariamas instruktažo metu.

Saugumas:
Viso renginio metu, nuo atvykimo  iki išvykimo iš renginio teritorijos, kiekvienas šratasvydžio renginio dalyvis(žaidėjas, stebėtojas, aptarnaujančio personalo narys, ir t.t.) privalo dėvėti tinkamas akių apsaugas (paprasti regos korekcijos akiniai netinka). Renginio teritorijoje pastebėjus asmenį be akių apsaugos, privaloma nedelsiant sustabdyti renginį, sušaukiant visiems žaidėjams suprantama kalba, kad žaidimas stabdomas dėl to, kad teritorijoje yra asmenų, kuriems gali grėsti realus pavojus. Užtikrinti kad asmuo užsidėtų akių apsaugas, arba saugiai pašalinti jį iš renginio teritorijos. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės apsauginius akinius patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų.
Be akių apsaugų, renginio metu rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių apsaugas bei šalmą.

Šratasvydžio įranga: naudojamos tik specialiai šratasvydžiui skirtos ginklų imitacijos šaudančios 6 mm specialiai šratasvydžiui skirtais šratais (bbs), atitinkančios LŠF įrangos galios limitus. Renginiuose leidžiama naudoti treniruotėms pritaikytų šaltųjų ginklų imitacijas - peilių, durtuvų, kastuvėlių ir pan.. Imitacija negali turėti aštrių briaunų bei kelti pavojaus kitų žaidėjų sveikatai. Draudžiama dėvėti Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos naudojamas uniformas. Renginiuose draudžiama naudoti ir turėti tikrų ginklų ir amunicijos.

Šaudymo atstumai ir įrangos galios limitai:
{bus papildyta, J} kolkas naudojama senais matavimo vienetais m/s sistemoje

Ginklų naudojimas:

Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas pataikymu ir mirtinu. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą, granatos nelaikomos ginklu, nebent taip nustato organizatorius). Mirtis nuo granatos, atotampos, ar šaltojo ginklo imitacijos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iš karto keliauja į mirtviaką.

Mediko taisyklė. Tai 2 ar daugiau gyvybių turėjimas gydomosios priemonės  ir jų panaudojimas, kai esi nukautas. Gydomąsias priemones  pritaikyti gali tik nesužeistas/nenukautas žaidėjas, nukautasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis - 2 metrų spindulys, jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik komandos draugas, liesdamas ranka (žaidėjas imituoja vienos kojos vilkimą). Praradus papildomas gyvybes, žaidimas baigiamas ir keliaujama į mirtviaką.

Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama (nebent nurodoma kitaip instruktažo metu). Iš pastatų ir į pastatus galima atakuoti pasirinktinai: pavieniais ar serijiniais šūviais, iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos leistinas tik tuo atveju, jeigu šūvio trajektorijoje nėra galimybės atsirasti renginio dalyviui. 

Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką. Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" (nesvarbu kokios klasės ginklas), abu žaidėjai laikomi mirusiais ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką.

Rikošetai. Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi. Pastate būtina įsitikinti 100%, kad šratas kliudė rikošetu, jeigu nesate tikri - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę.

Akla ugnis. Draudžiama šaudyti nematant taikinio, šūvio trajektorijos saugaus atstumo,  iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į mirtviaką.

Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. 

Nukauto žaidėjo veiksmai:

 • Žuvęs žaidėjas. Rekomenduojama balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra nukautas, privalo apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir 5 minutes šauktis mediko. Išėjimą iš atgijimo zonos renginio dieną nurodo organizatorius. Organizatorius pasilieka teisę laiką keisti atsižvelgiant į renginio dinamiką. 
 • Sužeistas žaidėjas. Pašautas karys gali šauktis mediko. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Pasitraukti iš nukovimo vietos galima 2 metrų spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai.
 • Grįžimas į mirtviaką. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus, esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į mirtviaką juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. Nukautas žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba iš karto juda į savo komandos mirtviaką.

Granatų naudojimas:

Airsoft imitacinės granatos skaitomos tik su žirnių arba BB‘s užpildu ir su sprogstamuoju užtaisu, ne galingesniu nei 1g. Granatos dydis turi būti standartinio kumščio dydžio. Granatų kiekį, taip pat jeigu granatos renginio metu nenaudojamos, nurodo organizatorius. Atviroje teritorijoje mirtinu sužeidimu laikomas 5 metrų spindulys arba skeveldra, patalpoje sprogusi granata - visi žaidėjai žuvę. Nuo granatos žuvęs žaidėjas laikomas miręs ir negali būti išgydytas, bei keliauja į mirtviaką. Jokie daiktai rasti pastato viduje (durys, faneros lakštai ar pan.), taip pat kolonos ar pertvaros nelaikomi priedanga. 

Dūminės granatos:

Galima naudoti tik pramoninės kilmės dūminius užtaisus. Griežtai draudžiama naudoti savadarbes dūmines granatas. Pastatuose naudoti dūminius užtaisus griežtai draudžiama. 

Skydai:

Skydus galima naudoti tiek originalius, tiek savadarbius, tačiau teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydas turi būti tikro skydo imitacija. Skydininkas (žaidėjas, nešantis skydą) nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis - granata, sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo. Skydininkas gali naudoti tik 1 klasės ginklą.

Amunicijos pildymas:

Amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - mirtviakuose. Bet koks amunicijos pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas (nebent kitaip nurodo organizatorius renginio diena).

Radijo ryšys:

Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas, naudojant 16 patvirtintų PMR kanalų. Kanalus žaidėjų komandoms paskiria organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas, nebent kitaip nurodo organizatorius). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.

Transportas:

Žaidimo metu, gali būti naudojamas karinis ar simuliacinis transportas specialioms užduotims vykdyti. Šaudyti į ir iš transporto draudžiama. Transporto vidutinis greitis žaidime yra 20 km / valandą. Transporto stabdymas galima tik fiziškai užtvėrus kelią nepravažiuojama kliūtimi (rąstu ar šlakbaumu). Transporto sugadinimo ir remonto būdus nurodo organizatorius renginio dieną. Sugadintas transportas žymimas žalia liemene ant veidrodėlio vairuotojo pusėje (toks transportas tampa nežaidybiniu elementu).

Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei mirtviakuose:

 • Laisvi pasišaudymai. Mirtviake laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Ginklų prišaudymas vyksta tik organizatoriaus nurodytoje vietoje. 
 • Ginklų chronavimas (galios tikrinimas). Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Ateinant chronuotis būtina atsinešti savadarbes „granatas“, kitu atveju - žaidimo metu savadarbėmis granatomis naudotis draudžiama. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap tuščia, o bunkerinę pilną, tačiau neprisuktą).

Taisyklių ir drausmės nesilaikymas ir ginčų sprendimas:

Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Pastebėjus žaidėją nesilaikantį taisyklių asmuo privalo informuoti organizatorių renginio dieną numatytu būdu.

 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS:

MEDIKO TAISYKLĖ:Pleistrai:
* Žaidybiniai žymėti pleistrai yra išduodami organizatorių.
* Nukautą žaidėją gali pagydyti betkuris žaidėjas uždėdamas pleistrą.
* Pleistrą galima naudoti tik vieną kartą, antrą kartą nukautas žaidėjas su pleistru keliauja į mertviaką.

Sužeisto žaidėjo apieškojimas:
*Iš sužeisto žaidėjo galima perimti žaidybinius rekvizitus (pleistrai, dūminės granatos ir tt.) apieškomas žaidėjas privalo atiduoti žaidybinius daiktus paprašius kitam žaidėjui.

Nukovimas/sužeidimas:
*Pirmą kartą sužeistas žaidėjas privalo likti vietoje ir kviestis medika 5 minutes. (negalioja žaidėjui kuris buvo nukautas peiliu arba granata)
*Antrą kartą nukautas žaidėjas gali iškarto užsidėti liemenę ir keliauti į mirtviaką.

TESTAVIMAS:
*Prieš registraciją kiekvienas dalyvis bus testuojamas žodžiu, todėl iš anksto išmokite ir žinokite specifines bei bendras LŠF taisykles.
*Nemokantys ar nežinantys taisyklių, gaus prisėsti ant suolelio ir jas mokintis vietoje, o po to stoti į eilės galą, tad geriau tai padaryti namuose :)


ATVYKDAMI Į ŽAIDIMĄ BŪKITE IŠKART PASIRUOŠĘ:

 • Ginklą paruoštą greičio matavimui su iškart įdėta baterija.
 • Raudoną (oranžinę) automobilinę ryškią liemenę (žalias, salotines naudoja tik organizatoriai). Dead Rag'ai ar raudonas skarelės netinka.
 • Taisyklių testavimui.

PUSĖS

Samdomi užkardos zonos kariai

Registracija uždaryta

Kiekis: ~40%
Atpažinimas: Pilnas CAMO.
Pagrindiniai tikslai: Palaikyti tvarką, užtikrinti regiono apsaugą ir kontrolę. Sugauti bei saugoti "Šulus". Spec užduotys.

Vietiniai "Šulai"

Registracija uždaryta

Kiekis: ~20%
Atpažinimas: civilinė apranga.
Pagrindiniai tikslai: Išlaisvinti "Šulus", užsidirbti ir sunaikinti užkardos zoną.

Tauroslavas

Registracija uždaryta

Kiekis: ~40%
Atpažinimas: civilinė apranga maišyta su vienu kariniu akcentu (viršus arba kelnės) + liemenė.
Pagrindiniai tikslai: Pagalba "Šulams" kovoje už jų laisvę.