BIG BoS / 2022-08-27/28

PRADŽIA
2022-08-27 08:00
PABAIGA
2022-08-28 16:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
Strategija / Žvalgyba /Šturmas/ Kariniai veiksmai
GREIČIO LIMITAI
KAINA
45, LŠF nariams 35
Užsiregistravusių žaidėjų
216
Patvirtintų
214
Apmokėjusių
214

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Registracija į žaidimą ir bilieto apmokėjimas iki 08-22d. 18:00val.

Kviečiame visus Šratasvydžio Brolius į BIG BoS (Didįjį Brothers of steel) žaidimą, ir išbandyti savo BoS legendą didesniu mastu...

Jūsų laukia nauji įspūdžiai, inovatyvūs šratasvydžio projektai, naujų idėjų įgyvendimimas ir be abejo nuostabi draugų, bendraminčių kompanija

 

Renginio organizatoriai AirsoftGame.lt ir Tactical Day komandos

 

Žaidimo informacija galutinai bus papildyta iki 08-22d. vakaro

 

2022 metų“Brothers of steel” sezono

Legenda

 

BoS 2021-09-12d kovoje dėl bazės Rx-109 metu pasirodžiusi nauja priešininkų grupė „Illiuminatai“ sukėlė samyši tarp Ašenų sajungos ir Federacijos Antari. Abi pusės suprato kylančią grėsmę ir dalį karių nusiuntė kovai su jais. Po kurio laiko kariai pradėjo informuoti, kad bazės teritorijoje matė savo draugus ir kitos pusės karius kurie veikė kartu su Illiuminatais prieš buvusius saviškius. AS pusei pasisekė gauti Rx-109 bazės kompiuterį kurį dešifravus buvo rastos koordinatės Illiuminatų pusei priklausančio mokslinio centro. Tuo tarpu FA pusei pasisekė išsinešti dokumentus, pagal tiekimo manifestus ekspertai greitai apskaičiavo kur buvo pristatomi kroviniai ir provizija. Deja informacija apie Illiuminatų veiklą buvo surinkta per vėlai. Jų paleistas biologinis ginklas padarė savo - karinių pajėgų netektys ir užteršta teritorija.

Prieš savaitę Federacija Antari ir Ašenų Sajunga nusiuntė žvalgybos būrius į objektą Rx-109. Tai buvo naudinga kariaujančiom pusėm, todėl viskas vyko sklandžiai ir be karinių konfliktų Tris dienas būriai raportavo apie padėtį. Tyrimo rezultatai rodė, kad objekto užterštumas yra normos rybose. Rasti nauji, pramonei ir infrostruktūrai reikalingi ištekliai. Ketvirtą dieną radarai užfiksavo link objekto Rx-109 skridusi lėktuvą, kuris galimai buvo numuštas šiaurės rytuose nuo objekto, apie1km atstumu. Po to įvykio ryšys su žvalgybos būriais buvo prarastas.

Šeštą dieną užfiksuotas intensyvus „SOS“ signalas, sklindantis iš objekto Rx-109 radio taško. Federacija Antari ir Ašenų Sąjunga priėmė sprendimą dėl karinio isikišimo į teritoriją. Manoma buvo pažeistas abipusis susitarimas dėl objekto neutraliteto.

Kovo 20 dieną, 12:00 val., vietos laiku, Ašenai ir Antarai pradėjo vykdyti žvalgybos būrių gelbėjimo operaciją. Jos metu po nedidelio susidūrimo su priešiškomis pajėgomis abu būriai buvo sėkmingai evakuoti į šalią objekto Rx-109 įkurtas bazes. Apklausos metu paaiškėjo, kad iki nežinomo orlaivio katastrofos viskas vyko sklandžiai, Ašenai ir Antarai objekte dirbo petis į petį, dalinosi sukaupta informacija ir tyrimų rezultatais. Kas išprovokavo orlaivio katastrofą būriai nežinojo, sakė tik girdėjo šiaurės rytuose sprogimą ir duslų, kažko didelio, kritimo garsą sklidusi iš šiaurės rytų miško. Apie įvykį nedelsiant bandė informuoti vadovybę, bet dėl stiprių elektromagnetinių trigdžių tai tapo neįmanoma. Žvalgybos būriai priėmė sprendimą išsiaiškinti kas įvyko, bet jiems dar nespėjus susiruošti objektas Rx-109 buvo užpultas. Šturmas vyko žaibiškai, priešintis trūko pajėgų ir abu būriai įsitvirtino radijo centre. „Po 3 val. trūkusio įnirtingo mūšio šūviai nurimo, matyt priešas pritrūko amunicijos, bet ir pas mus su ja buvo nepyragai“- Pasakojo Federacijos Antari žvalgas Martynas. „Paskubom surinkom radijo siųstuvą iš to ką radom susprogdintoje laboratorijoje (SOS) signalui transliuoti“ raportavo Ašenų Sąjungos žvalgas Vytenis.

Išanalizavus žvalgų parodymus, sukauptą informaciją bei tyrimų rezultatus Ašenų ir Antarų vadovybė priėmė sprendimą užimti objektą Rx-109, organizuoti naujų išteklių išgabenimą, nebaigtą kurti Illiuminatų biologinį ginklą bei patekti į branduolinę saugyklą kuri papildomai apsaugota kodiniu užraktu. Verdant kovai dėl teritorijos kariai vis pranešdavo, kad keistomis aplinkybėmis dingdavo amunicija „AMO KAUPIMAS“ vietose, ir galiausia, kai iš abiejų Štabų buvo pavogtas, paruoštas išgabenimui, Illuminatų biologinis ginklas - paaškėjo, kad objekte slaptai veikia diversantų būrys....

Balandžio 10 d. Ašenai ir Antarai sustiprino savo pajėgų vidaus kontrolę, įtardami vienas kitą šnipinėjimų ir diversijų veikla. Varžybos dėl ginklavimosi nukeliavo į atraeilį planą kai Ašenų pajėgos šiaurės rytuose rado neatpažinto sudužusio lėktuvo juodą dėžę, kurią dešifruojant paaiškėjo, kad objekte Rx-109 veikiantis diversantų būris yra ILLUMINATAI. Iš pirminės dešifravimo informacijos paaiškėjo, kad jie čia atkeliavo ne tik dėl savo nebaigto kurti biologinio ginklo, bet ir dėl labai reto elemento „Nakvadriumo“, kurio gavimas ir perdirbimas dar iki objekto katastrofos buvo vykdomas 10-oje ir 12-oje gamyklose. Nakvadriumas turi didelį energinį koeficientą, todėl jo gavimas Ašenams ir Antarams tapo prioritetu. Verdant kovai dėl naujo resurso abi konkuruojančios pusės pastebėjo zenkliai mažėjančią gyvąją jėgą. Pavieniai kariai, būriai dingdavo be žinios. Ašenų vado Jonnio įtarimai pasitvirtino, kai suėmė savo žvalgų būrį, kuris ilgai neišeidavo į ryšį. Tie patys išgelbėti žvalgai ir buvo ILLUMINATAI.

„Mes išžudėm jūsų žvalgus ir apsimetėm jais, kad galėtume įgyvendinti savo tikslus, nes papraščiausiai mums trūko pajėgumo susidoroti su objekto autonomine gynybos sistema. Jus pavėlavot, tavo ir Antari pajėgos visą šitą laiką buvo verbuojamos ir visą gautą Nakvadriumą jau gabena į evakuacijos vietą“- pasakojo tardomasis ILLUMINATAS Alan Dutch.

Reikėjo skubiai imtis veiksmų dėl naujos iškylusios grėsmės. Neaišku ką ILLUMINATAI sumanė, tardymas daugiau informacijos nesuteikė. Todėl buvo nuspresta siūsti pas Antarus diplomatus suvieniti pajėgas. Sudarius laikinas paliaubas Federacijos Antari vadas Masia pasiūlė smogti branduoliniu ginklu iš bendrai surinkto „AMO KAUPIMO“- kas ir buvo padaryta. ILLUMINATAI neapskaičiavo tokios galimybės ir buvo sunaikinti evakuacijos vietoje su kroviniu, bet klausimų liko nemažai- evakuotas biologinis ginklas, didelis Nakvadriumo poreikis, o svarbiausia koks jų galutinis tikslas?...

Antari vadui labiau pasisekė tardymas. Sužinojęs iš diplomatų apie Ašenų žvalgus nedelsiant ėmėsi to paties. Iš demaskuoto ILLUMINATO sužinojo apie tikrą Nakvadriumo naudą ir galią ir kad rastoje lėktuvo juodoje dėžėje yra užkoduota informacija apie kitus Nakvadriumo telkinius....

Gegužės 15 diena. Verda intensyvios kovos Ašenų ir Antari pusių dėl nakvadriumo resursų kaupimo. Abi pusės nenori nusileisti ir vienodai deda pastangas, todėl kova vyksta tolygiai. AMO kaupimo vietose atsiranda AMO boksai, kurie leidžia skyriui pildytis amuniciją mūšio lauke. Dėl to Ašenai ir Antarai sustiprina savo pajėgas AMO kaupimo vietose. To pasekoje būriai galėjo giliau prasibrauti į priešo teritoriją, tuo pasinaudojo federacijos Antari vadas Masia nusiuntęs būrį su užduotimi pagrobti iš Ašenų numušto lėktuvo juodą dėžę. Dešifravus juodos dėžės informaciją buvo gautos kordinatės naujų nakvadriumo telkinių vietoų. Viena iš jų buvo netoli federacijos Antari bazės. Nedelsiant buvo išsiųstas būrys su inžinieriais įkurti rūdos gavimo vietą. To pasekoje Antarams pavyko surinkti daugiau nakvadriumo rūdos, bet nepavyko visko perdirbti, kadangi Ašenai stipriai priešinosi ir nakvadriumo perdirbimo cesho kontrolė pereidavo tai vienai, tai antrai pusei. Galiausiai iš nakvadriumo perdirbimo Ašenams ir Antarams pavyko surinkti po vieną energetinį vienetą, kurį iškart panaudojo naujų technologijų plėtrai kurdami savo apsauginio lauko generatorių.

Birželio 12 diena. Antarai toliau aktyviai vykdo nakvadriumo perdirbimą, kovos dėl cecho tęsiasi. Abi pusės sėkmingai įsisavino naujas technologijas ir įrengė autonominę bazių apsaugą. Ją paleisti pilnu pajėgumu trūksta tik energoblokų, kurie pagal juodos dėžės dešifravimo informaciją turėjo būti buvusioje Illiuminatų bazėje. Pirmi energoblokų būvimo vietą aptinka Ašenų sąjunga, bet jiems sutrukdo netikėtai atsiradusios Illiuminatų pajėgos. Ir vėl objekte kariauja trys stiprios pusės. Objekto kontrolė tiek Ašenams tiek Antarams pasunkėjo dvigubai. Illiuminatų pajėgos pasirodė su nauju, galingu ginklu. Jų autonominė bazės sistema gali ne tik apsaugoti bazę nuo priešo įsibrovimo, bet gali priešo karį ir užvaldyti. Nauji apsauginio lauko generatoriai spinduliuoja PSI spinduliuotę, į kurios lauką papuolęs priešo karys yra užvaldomas ir tampa kontroliuojamas Illiuminatų iki mirties. Per pirmas dvi mūšio valandas, tai sukėlė didelį sąmišį tarp Ašenų ir Antari. Jų pačių kariai atsukdavo ginklus prieš savo bendražygius. Prasibrauti iki energoblokų tapo praktiškai neįmanoma. Illiuminatai atgavo savo buvusios bazės kontrolę ir pradėjo susprogdintos laboratorijos atstatymo darbus. Darbams pasibaigus buvo išanalizuoti seni archyvai iš kurių vyriausiasis Illiuminatų žynys „Žalias“ sužinojo senovinių artefaktų būvimo vietas. Visa tai jiems reikalinga įgyvendinant projektą „HIDRA“. Vieno iš artefaktų koordinatės buvo Antarų kontroliuojamoje teritorijoje. Po kelių nesėkmingų bandymų prasibrauti iki artefakto Illiuminatų vadas Vytenis pasiūlė Ašenams sandorį. Artefaktas mainais į anergobloką. Ašenai sutiko nesuvokdami tikrosios artefakto paskirties. Suvienijus pajėgas su Illiuminatais buvo smogta į federacijos kontroliuojamą teritoriją, ko pasekoje buvo atkovotos visos AMO kaupimo vietos ir rastas artefaktas, kurį Illiuminatai sėkmingai išgabeno. Ašenai gavo energobloką ir pilnu pajėgumu paleido autonominę bazės gynybos sistemą, bet bendradarbiavimas tuo nesibaigia...

Liepos 31 d. Federacija Antari dislokuoja savo kontroliuojamoje teritorijoje daugiau pajėgų, kompensuoti susidariusią pajėgų persvarą. Antari vadas Masia pergrupavęs savo pajėgas išstumia priešą iš jo kontroliuojamų AMO kaupimo vietų ir atgauna dviejų nakvadriumo kasyklų kontrolę. Specialiųjų operacijų būrys puikiai susitvarko su savo užduotimi, prasibrovęs prie Illuminatų kontroliujamos teritorijos, trylikto pastato sandėlio, sėkmingai pargabena į savo bazę energobloką. Federacijos Antari bazės autonominė apsauga paleista pilnu pajėgumu. Jiems pavyksta pirmiems sukaupti AMO taškus ir panaudoti raketinę ataką prieš Ašenų sąjungą. Ašenų pajėgos pusvalandžiui distabilizuoti, bet tai nepadarė didelės įtakos, nes sąjunga su Illuminatais kompensavo padarytą žalą. Ašenų vadas Jonny pasinaudoja Illuminatų verbavimo sugebėjimais, nusiunčia užverbuotą priešų būrį prie AMO kaupimo vietų praretinti federacijos gretas. Suplanuota diversija pavyksta kuo puikiausiai ir Ašenų pajėgos įsitvirtina resursų kaupimo vietose. Užverda arši kova nepaisant ekstremaliai pablogėjusių oro sąlygų. Abiejų pusių kariai permirkę iki paskutinio siūlo neapleidžia savo pozicijų ir lieka ištikimi savo pašaukimui. Tuo metu Illuminatų vyriausiasis žynys Žalias eilinį kartą pasigavęs priešo karį ir jį ištardęs pereina prie verbavimo proceso. Jo nuostabai kario neveikia PSI prietaisas. Žynys pasimetęs, nusprendžia karį palikti tolimesniems tyrimams, bet vedant jį į sulaikymo vietą beeinant pro šalia esantį sandėlį, kuriame rastas pirmas artefaktas, pastarasis staiga pradėjo skleisti neaiškius virpesius. Žynys uždaro belaisvį už grotų, ir paskubom nueina į laboratorijos archyvą. Jo veide buvo matyti didelis sąmyšis. Vis blogėjant oro sąlygoms Ašenams pavyksta sukaupti AMO taškus ir smogti Federacijai raketų ataka. Vėl jėgų pusiausvyra pažeista ir Ašenų pajėgos pradeda dominuoti resursų kaupimo vietose. Illuminatų pajėgų vadas Vytenis nepasitikintis Ašenų lojalumu vis nenuleidžia akių nuo Jonnio veiksmų nors ir padeda jam nakvadriumo perdirbimo ceche, bet objekto kontrolės neapleidžia. Tuo metu laboratorijoje Illuminatų žyniui naršant senus archyvus jis aptinka dar nežinomų faktų apie artefaktų panaudojimą. Aprašymuose visur figuruoja trys asmenys, kurie yra kaip raktas aktyvuojant artefaktus. Staiga pasigirsta kompiuterio signalas, kad dešifruotos antro artefakto koordinatės. Jo paėmimas Illuminatų vadui Vyteniui nesukėlė papildomų rūpesčių, kadangi artefakto koordinatės buvo Ašenų sąjungos kontroliuojamoje teritorijoje. Ašenų vadui Jonniui stebint artefakto paėmimą „Granito“ būrio vadas pasiteiravo, kodėl pastarasis leidžia jį paimti. „Tik duok įsakymą ir jis bus mūsų!“. „Neskubėk gyventi! Tai tik viena dėlionės detalė...Paiimsim visą...“

Įvykiai tęsiasi rugpjūčio 27-28 dienomis...

 

 

 

 

Renginio programa:

 • Dalyvių atvykimas, registracija, taisyklių žinių patikrinimas, įsikūrimas 26 d. nuo 18:00 iki 20:00 val. / 27d. nuo 8:00 iki 10:00 val.

 • 27d. 10:30 - 12:00 val. instruktažas, mobilizacija

 • 27d. 12:00 - 28d. 2:00 val. Žaidimo 1 dalis

 • 28d. 2:00 - 7:00 val. Miegas

 • 28d. 7:00 - 9:00 val. Pusryčiai Normandijoje

 • 28d. 10:00 - 15:00 val. Žaidimo 2 dalis

 • 28d. 15:00 - 16:00/17:00 val. Pietus Normandijoje / Demobilizacija

 

Dalyvio bilieto kaina dalyvaujant su savo įranga:

 • 45 € apmokant nuo 2022-08-15 d. iki 2022-08-22 d. 18:00 val.

 • 35 € LŠF nariams apmokant nuo 2022-08-01 d. iki 2022-08-22 d. 18:00 val.

 • bilietą sudaro - teritorijos nuoma, žaidimo antsiuvas, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, geriausio lauko virtuvės šefo patiekalai, tinkamas žaidimui oras.

 • dalyviui neatvykus į žaidimą - mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį, kuris yra registruotas šratas.lt sistemoje.

darant pavedimą poilsio ir švenčių dienomis - pavedimo išrašą siusti į [email protected]

 Dalyvavimas tik su savo įranga.

 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

BIG BOS visos žaidimo taisyklės atsisiuntimui

https://we.tl/t-WipAXmgnty

TSS4 ir Apsauginio lauko generatoriaus taisyklių video

https://www.youtube.com/watch?v=hyTwm5IWlU4

 

 • Tranportas – savininkas sutinka, kad į transportą gali būti šaudoma ir šalia ar po juo gali sprogti šratasvydžio granata. Į transporto vidų mesti granatas/dūmus draudžiama. Transportas po žaidybinę teritoriją važiuoja ne didesniu nei 20km/h greičiu, jei jis sunaikintas važiuoja su įjungtais avariniais žibintais. Jį galima sunaikinti tik su specialiuoju ginklu pataikius į priekinį ar priekinius šoninius langus (ant transporto sumontuotas ginklas/bokštas sunaikinamas kartu su transportu), tai pamatęs vairuotojas sustoja ir įjungia avarinius žibintus ir tik po 10 minučių laukimo gryžta į savo fobą remontuotis. Kai transportas pašaunamas jame esantis ekipažas (išskyrus vairuotoją) lieka gyvas ir gali tęsti kovą. Jei priešas paliečia ranka sunaikintą transportą- ekipažas kuris nespėjo pasišalinti iš jo žūsta ir vadovaujasi 5 min mėd taisykle. Specialus ginklas – šratasvydžio įranga šaudanti dažasvydžio kamuoliukais (Išduoda žaidimo organizatoriai)

50Cal Browning M2HB

 • 50cal Browning M2HB sunkusis kulkosvaidis yra neprieinamame, neperšauname dote. Todėl šaudantis iš kulkosvaidžio žaidėjas yra nepasiekiamas bbs,o ir į jį šaudyti yra draudžiama. "Doto" apsaugos zona yra trijų metrų spindulio aplink kulkosvaidį ir joje gali būti tik vienas žaidėjas. Jeigu žaidėjas nutolsta nuo kulkosvaidžio daugiau nei 3 metrai- jis tampa eiliniu kariu kuriam galioja bendros taisyklės. Šaudantis iš kulkosvaidžio žaidėjas gali komunikuoti radio ryšiu. Žaidėjas budamas "Doto" apsaugos zonoje negali naudoti savo turimų ginklų bei granatas.
 • Lokacijos pakeitimas galimas tik vado isakymu. Kulkosvaidžio pernešimo metu "Doto" taisyklė negalioja. Pakeitus ugnies taško lokaciją kulkosvaidis tampa aktyvus po 5 minučių (imituojamas "Doto" statymas)
 • Laikinai nukenksminti ugnies tašką galima su granata. Jeigu granata sprogsta arčiau nei 3 metrai nuo kulkosvaidžio žaidėjas išsitraukia raudoną liemenę ir 5 minutes tampa nekovingu. Po 5 minučių tęsia kovą. Jeigu kulkosvaidininkas paliečiamas guminiu peilių iškarto keliauja į "mirtviaką"
 • Deaktivuoti ugnies tašką galima tik su specialiu ginklu- žaidimo diena per bendrą instruktažą informuoja renginio organizatoriai.

 

Amunicijos ribojimas:

  • Žaidimo metu naudojamos dėtuvės iki 150 BBS talpos.
  • Žaidimo pradžioje bendras, dėtuvėse esantis, amunicijos skaičius neturi viršyti 300 PVZ: 2 mid-cap (130 - 150 bbs talpos) arba 4 low-cap (40-70 bbs talpos), arba 7 low-cap GBB (30 - 40 bbs talpos)
  • .Žaidimo metu gautas „AMO BOX“(metalinė dėžė nuo šaudmenų) padidina amunicijos skaičių. AMO BOXą su jame nurodytu atrakinamos amunicijos skaičiumi galima gauti užduočiu metu arba pagrobti iš priešo.
  • Maksimalus „atrakintos“ amunicijos skaičius neturi viršyti 750 BBS.
  • Praetų metų pilko/sidabrinio BOS žetono turėtojams žaidimo pradžioje papildomai atrakinama amunicija.
  • Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama.
  • Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje.
  • Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus.
  • Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti apart dalinimosi BBS esančiais dėtuvėse arba gavus iš pusės vado ar atėmus iš priešo „AMO PILDYMAS“
  • Taikoma išimtis asmenims, neturintiems dėtuvių iki 150 BBS talpos. Bus galima naudoti bunkerinio tipo dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymasis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau prie kulkosvaidžio pildymosi.
  • AMO PILDYMAS - geltonas laminuotas lapas su užrašu „AMO PILDYMAS“ - pildyti amuniciją galima prie jo turėtojo (1 metro spinduliu). AMO boksą galima perduoti žaidimo metu kitam komandos nariui arba atimti iš priešo. Leidžia pildyti amuniciją už Fobo ribų


Medicinos taisyklė:

 • Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones (žaidybinis pleistras, bintas). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mirtviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mirtviaką“.
 • Gydymo tvarka – medikui prisilietus prie sužeistojo abu gali pasitraukti (nebėgti) į saugią vietą gydymui. Pleistras užlipdomas sužeistajam ant viršutinės kūno dalies (pečiai, galva, krūtinė) taip, kad būtų kuo geriau matomas. Bintas vyniojamas sužeistajam ant viršugalvio horizontaliomis žiedinėmis vijomis. Vyniojamas visas binto ilgis. Po to žaidėjas skaitosi išgydytas ir gali tęsti kovą. Pasinaudojus pleistru arba bintu ir žuvus antrą kartą žaidėjas žūsta.
 • Jei išpakuojamas pleistras ar bintas susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro ar binto žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mirtviaką“.
 • priemonės (žaidybiniai pleistrai, bintai) yra perimami iš nukauto žaidėjo (t. y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybines med. priemones. Žaidėjas privalo juos atiduoti).
 • Jeigu sužeistąjį pagydo priešas (priešas gydymui turi naudoti savo pleistrą ar bintą), išgydytasis tampa belaisviu ir atvedamas priešo vadui.
 • Para medikas - juo gali būti organizatoriaus ar pusės vado paskirtas asmuo. Para medikas sužeistuosius gydo tabletėmis. Pašautas žaidėjas suvartojęs para mediko duotą tabletę - iškart išgyja ir gali stoti į kovą. Tabletes atimti iš Para mediko gali tik kitas Para medikas.

 

Pirotechnikos naudojimas:

 • Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“).
 • Leidžiama naudoti granatas su F3 kategorijos petarda (galingumas iki 1g.).
 • Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus.
 • Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių atsižvelgiant į oro sąlygas.
 • Granatos naikinimo spindulys lauke yra 5 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos (nebent jos dengia visą kūną) ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą.
 • Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja 5 m. spindulio taisyklė.
 • Angaruose, garažuose, didelės erdvės patalpose- galioja lauko taisyklė.

Šaudymo taisyklės:

 • Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m.  
 • Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama 2 klasės ginklų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje (į skylę turi tilpti ranka nuo kumščio iki alkunės vertikaliai ir horizontaliai) yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
 • Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančiojo vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų. 
 • Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
 • Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama. 
 • Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.
 • Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės.
 • Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
 • Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
 • Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.
 • PIF PAF, BANG BAN ir t.t taisyklė negalioja

Žaidybiniai daiktai:

 • Žaidimo inventorius, rekvizitai gauti užduočių metu yra perimami iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius daiktus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).
 • Jeigu žaidėjas nukraujuoja ir iki to niekas nepasiima žaidybinių daiktų (med. pleistrai lieka pas nukautajį)- žaidėjas privalo pranešti pusės vadui paliktų daiktų koordinates radio ryšio budu arba nedelsiant pranešti jam prisistatant.
 

PUSĖS

FEDERACIJA ANTARI

Registracija uždaryta

Lokacija:

 • Kopūstėlių raketinė bazė
 • Administracinio tipo pastatai

Saugi lokacija:

 • Pligono stadionas (palapinių miestelis)
 • Mašinos išvaromos už poligono šlagbaumo
 • Laužai draudžiami, Mangalai/Kepsninės leidžiama

Vadovavimas:

 • 1-os kuopos vadas Masia (2022 BoS sezono pusės vadas)
 • 2-os kuopos vadas Maidenas

Žaidimo tipas:

 • Strategija / Žvalgyba /Šturmas/ Kariniai veiksmai
 • LARP elementai - 10/20%

AŠENŲ SĄJUNGA

Registracija uždaryta

Lokacija:

 • Kopūstėlių raketinė bazė
 • Antžeminiai amunicijos sandėliai.

Saugi lokacija:

 • Pligono stadionas (palapinių miestelis)
 • Mašinos išvaromos už poligono šlagbaumo
 • Laužai draudžiami, Mangalai/Kepsninės leidžiama

Vadovavimas:

 • 1-os kuopos vadas Jonny (2022 BoS sezono pusės vadas)
 • 2-os kuopos vadas Senis

Žaidimo tipas:

 • Strategija / Žvalgyba /Šturmas/ Kariniai veiksmai
 • LARP elementai - 10/20%

Kita:

 • Sąjunga su Illuminatais tęsiasi

ILLUMINATAI

Registracija uždaryta

Lokacija:

 • Kopūstėlių raketinė bazė
 • Antžeminiai amunicijos sandėliai, administracinio tipo pastatai.

Saugi lokacija:

 • Pligono stadionas (palapinių miestelis)
 • Mašinos išvaromos už poligono šlagbaumo
 • Laužai draudžiami, Mangalai/Kepsninės leidžiama

 

Vadovavimas:

 • Kariuomenės vadas  Victor Bravo (2022 BoS sezono pusės vadas)
 • Vyriausiasis žynys Žalias. LARP dalis 100%

Žaidimo tipas:

 • Strategija / Žvalgyba /Šturmas/ Kariniai veiksmai
 • LARP elementai - 40%

Kita:

 • Sąjunga su Ašenais tęsiasi

Rezervas

Pajėgų paskirstymas organizatorių nuožiūra.