FROM LIGHT TO DARK (2/7)

PRADŽIA
2022-09-24 18:00
PABAIGA
2022-09-25 02:00
VIETA
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
Pastatai, apkasai, miškas, atviras laukas, bunkeriai
GREIČIO LIMITAI
KAINA
15-20
Užsiregistravusių žaidėjų
46
Patvirtintų
46
Apmokėjusių
33

RENGINIO APRAŠYMAS

Dėmesio 24-25 d. NAKTINIS!!!

Trumpai prisiminkime pirmąją žaidimo dalį: Vrimijos Respublikos kariai panaudojo neleistiną pasaulyje biologinį ginklą kovodami prieš Ustromiją. Po ginklo panaudojimo išplito labai sunki liga, nuo kurios mirė daugybė žmonių... Tačiau buvo išrasta vakcina, kurios gamybos įmonė įkurta ir Trumpaliuose... Slaptose vietovėse paslėptus vakcinos likučius saugojo pareigūnai, bet... Vienas iš jų tapo korumpuotu ir įsikūrė bare, kuriame vyko įvairios derybos ir papirkinėjimai. Taigi, kas vyks toliau???

Pareigūnui (vadinamu barmenu) pavyko supirkti ir perimti visus vakcinos likučius. Vrimijos kariai supratę, kad vakcina vis dar tebeklesti, todėl mėgins ją atimti, sunaikinti ar net nupirkti. Ustromija, laikanti savo pozicijas ir bendradarbiaujanti su pareigūnais, mėgins gauti dalį vakcinos savo kariams, kad pristabdytų siaubingą ligą. Ustromija ketins pasisamdyti samdinių grupuotę, kad galėtų atkakliai apginti ir atsikovoti perimtas teritorijas, tačiau samdinių lojalumą turės gerai įvertinti, bet kuri pusė.... Kas tai?

Šiame krašte pradėjo klestėti samdinių grupuotė, kuri vadinama – Juvelyrai. Susidariusi iš Vrimijos ir Ustromijos dalies pajėgų, kurie katastrofos metu prisiplėšikavo aukso, kurį laiko pas save sandėlyje. Taigi... Juvelyrų grupuotė, kurių bendras tikslas yra nupirkti ar pavogti vakciną.

Pareigūnas (barmenas) dėl vakcinos į savo pusę gali paverkti samdinių grupuotę arba pats apsigauti.

Tad kaip viskas vyks iš tikrųjų? Atvyk ir viską sužinok pirmas!!

Viską sužinosi tik sudalyvavęs šiame žaidime!

Laimi tas — kas išgyvena!!!

Organizatoriai

 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

VIETA; LAIKAS; Rugsejis 24-25 d., iš šeštadienio į sekmadienį. Veiksmo vietos koordinatės: 54.305533 23.165907 (Trumpaliai).

N-18

17:00– Susirinkimas, įsikūrimas. Taip, galimybė likti nakvoti, esant norui, galite atvykti ir anksčiau 🙃

17:00 - 17:30 – Chronavimas, registracija.

17:30 – Brifingas 🎯

18:00 – Žaidimo STARTAS 📢

00:00-01:00 –  PABAIGA 💣

00:00-01:00 – Aptarimas. Vaišinsime maistu.

Registracija ir apmokėjimas iki  rugsėjo 23 d. 10 h

Žaidėjams apmokėjus iki rugsejo  20 d. 00:00 h  Kaina 15e

Žaidėjams apmokėjus nuo rugsejo 21 d. 00:01 h  Kaina 20e

Apmokėti vietoje galimybės nėra.

Taip pat PRIVALOMAI BŪTINOS ryškios spalvos liemenės (Oranžinės) ir žibintuvėlis. Kitu atveju žaisti negalėsite! 
Granatas galima naudoti tik iki 2 kategorijos (max 1.0 g parako) imtinai. ((Granatos nesiskaito jei tai pavienės petardos be žirnių. Granatose negali būti įmaišyta kitų priedų))). Greičio limitai: Galingumas su 0,3g 0,45g

Taisyklės:

Amunicijos ribojimas:

Žaidimo metu naudojamos dėtuvės iki 150 BBS talpos. Bendras dėtuvėse esantis amunicijos skaičius neturi viršyti 600 BBS. PVZ: 4 mid-cap (130-150 bbs talpos) arba 8 low-cap (40-70 bbs talpos), arba 12 low-cap GBB (30-40 bbs talpos). Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus. 
Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse.
Dėmesio !!! Taikoma išimtis asmenims, neturintiems dėtuvių iki 150 BBS talpos. Bus galima naudoti bunkerinio tipo dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymąsis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau prie kulkosvaidžio pildymosi.

Medicinos taisyklė:

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones (žaidybinis pleistras, bintas). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
Jei išpakuojamas bintas susigadino, jis laikomas sugadinta bei nenaudojama med. premone ir reikia naudoti naują. Bintas privalo būti naudojamas ant galvos, šalmo, kepurės, panamos ir t.t. Bintą reikia išvynioti visą.
Med. priemonės (žaidybinis pleistras, bintas) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediką, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti.

Pirotechnikos naudojimas:

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis (galingumas iki 1g.). Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių atsižvelgiant į oro sąlygas. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 5 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos (nebent jos dengia visą kūną) ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik tada, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja 5 m. spindulio taisyklė.

Šaudymo taisyklės:

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančiojo vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų. 
Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama. 
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.
Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą, abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti (t.y. atstumas mažesnis nei 5 m), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

Žaidybiniai daiktai:

Žaidimo inventorius, rekvizitai gauti užduočių metu yra perimami iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius daiktus, žaidėjas privalo juos atiduoti). Jeigu žaidėjas nukraujuoja ir iki to niekas nepasiima žaidybinių daiktų (med. pleistrai lieka pas nukautajį)- žaidėjas privalo pranešti savo pusės vadui paliktų daiktų koordinates radio ryšio budu arba nedelsiant pranešti jam prisistatant.

 

N-18

18:00– Susirinkimas, įsikūrimas. Taip, galimybė likti nakvoti, esant norui, galite atvykti ir anksčiau 🙃

17:00-17:30 – Chronavimas, registracija.

17:30-- – Brifingas 🎯

18:00 – Žaidimo STARTAS 📢

00:00-01:00 –  PABAIGA 💣

00:00-01:00 – Aptarimas. Vaišinsime maistu.

Registracija ir apmokėjimas iki  rugsėjo 23 d. 10 h

Žaidėjams apmokėjus iki rugsejo  20 d. 00:00 h  Kaina 15e

Žaidėjams apmokėjus nuo rugsejo 21 d. 00:01 h  Kaina 20e

Apmokėti vietoje galimybės nėra.

Atvykimas: rekomenduojame atvykti viabaltika keliu, nuo kurio netoliese esančios LR sienos yra posukis link veiksmo vietos.

Kaip visada nepamiršime jums prizų!!! Iki susitikimo ;)) !!!!
Dėl papildomų klausimų kreiptis pas: Ignas Volungevičius: https://www.facebook.com/ignas.volungevicius.9 arba Sūduvos Vilkų facebook puslapį.

PUSĖS