TACTICAL DAY Operations BACK 2022-10-16 Kopūstėlių raketinė bazė

PRADŽIA
2022-10-16 09:00
PABAIGA
2022-10-16 17:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
MILSIM / WAR
GREIČIO LIMITAI
KAINA
15-25
Užsiregistravusių žaidėjų
320
Patvirtintų
249
Apmokėjusių
120

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Maksimalus dalyvių skaičius 250 !!!

 

Renginio laikai: 

0900 - 1000 registracija, chronavimas, pasiruošimas žaidimui.
1000 - 1100 bendras visų žaidėjų "breefingas", pasiruošimas žaidimui.
1100 - 1700 žaidimas.
1700 - 1800 maitinimas, žaidimo aptarimas.

 

DALYVIO BILIETO KAINA TURINTIEMS SAVO ĮRANGĄ

* 15 € apmokant iki 2022-10-06
* 25 € apmokant iki 2022-10-12
* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !


* dalyviui neatvykus į žaidimą, mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį iš anksto suderinus
* bilietą sudaro - teritorijos nuoma, bio tualetų nuoma, maitinimas, žaidimo rekvizitai, žemėlapiai, fotografas


* RENGINYS SKIRTAS TIK N-18

 

 
 
 
 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Legenda:

Mukatėja militarizuota ir korumpuota teritorija, nemaža dalis teritorijos priklauso privačioms karinėms ar civilinėms kompanijoms. Dėl mažų mokesčių ir korupcijos čia klesti viskas, kas susiję su nelegalia veikla. Tokia veikla užsiima ir Likhid korporacija, sudaryta iš atsargos kariškių ir samdinių. Pastaroji parduoda ginklus, amunicija ir viską, ką galima gauti iš Mukatėjos sandėlių, per senas pažintys ar kitu būdu. Po ministerijos inicijuotos karinių Mukatėjos sandelių patikros, paaiškėjo, kad dingo pusė jų amunicijos ir ekipuotės, o atsakingi asmenys turi glaudžių ryšių su Likhid korporacija. Mukatėjos specialiosios tarnybos nusprendė, kad laikas išvalyti teritoriją ir likviduoti korporaciją. Per keletą savaičių surinko puikiai ekipuotą komandą ir išsiuntė į Likhid valdomą teritorija infiltracijai. Misija “Operations Back” prasideda Spalio 16 1000L

 

Pagrindinės žaidimo užduotys:

TEAM LIKHID

 • Visos Mukatėjos teritorijos ir joje esančių objektų kontrolė
 • HQ apsauga ir kontrolė
 • Skrydžių kontrolės centro apsauga (susisiekimas su pilotais kas 1 val.)
 • Kontrolės centro elektros šaltinio (generatoriaus) priežiūra ir kuro reguliarus papildymas
 • Kuro degalinės apsauga ir kontrolė, kuro išgavimas (2 – 1L).
 • AIR BASE apsauga ir kontrolė (per šį objektą vykdomas MED SUPPLY)
 • AMMO kaupimo taško kontrolė, naudojant TSS – 4 (AIRSOFTGAMES.LT) prietaisą. Šis taškas generuoja papildomų dėtuvių atrakinimą, sukaupti taškai konvertuojami į dėtuvių atrakinimą. Papildomai šis taškas turės kariaujančios pusės vėliavą, ją reikia pakelti ir ginti tašką.
 

TEAM EAGLE

 • INFIL‘as į Likhid kontroliuojama teritoriją
 • Skrydžių kontrolės centro perėmimas (susisiekimui su AIRDROP TEAM kas 1 val. )
 • Kontrolės centro elektros šaltinio (generatoriaus) priežiūra ir kuro reguliarus papildymas
 • Kuro degalinės perėmimas iš priešiškų pajėgų (2 val. – 1L).
 • AIR BASE sunaikinimas ir susprogdinimas pasitelkiant EOD (norint naudoti EOD reikalingos specialos mikroschemos ir sprogmenų kiekis, viskas gaunama per AIRDROP TEAM ).
 • AMMO kaupimo taško kontrolė, naudojant TSS – 4 (AIRSOFTGAMES.LT) prietaisą. Šis taškas generuoja papildomų dėtuvių atrakinimą, sukaupti taškai konvertuojami į dėtuvių atrakinimą. Papildomai šis taškas turės kariaujančios pusės vėliavą, ją reikia pakelti ir ginti tašką. Kadangi taškas yra priešiškų pajėgų, jo prieigos yra užminuotos, reikės atlikti prieigų išminavimą, naudojant minų ieškiklį ir išsikviečiant EOD specialistą, reikės iškasti 3 minas, tik tada skaitysis pilnas AMMO kaupimo taško užėmimas ir kontrolė.

 

Amunicijos ribojimas:

Žaidimo metu naudojamos tik mechaninės dėtuvės iki 150 BBS. Žaidėjas gali gabenti tiek dėtuvių, kiek talpina į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Tačiau žaidimas pradedamas tik su dviem užpildytom dėtuvėm, kurios pažymėtos spec. lipduku. Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas ar kiti žaidėjai gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus. 
Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse. 
Papildomų dėtuvių atrakinimas: žaidėjai galės atrakinti papildomas dėtuves savo pusės žaidėjams ir taip užtikrinti sau papildomos amunicijos ir didesnę galią prieš priešo pajėgas. Amunicija atrakinama tik radus konvojaus pamestą ammo boxą ir jį pristačius į savo FOB. Pusės vadas, atrakinęs ammo boxą, viduje ras ammo supply ir lipdukus, kurie bus klijuojami ant dėtuvių. Vienas ammo boxas atrakins po vieną papildomą dėtuvę karabinams, o kulkosvaidininkams atrakins galimybę užsipildyti vieną kartą.
Žaidėjai, turintys airsoft pistoletus, žaidimą galės pradėti su viena pilnai užpildyta pistoleto dėtuve. Kiekviena papildoma dėtuvė atsirakins su kiekvienu ammo boxu. Lipdukus klijuos pusės vadas FOB'e. 

 

Dėmesio !!! Neturintiems mechaninių dėtuvių, bunkerinių dėtuvių naudojimas negalimas !!!

TSS - 4 ammo kaupimo prietaisas:

Žaidimo metu bus naudojamas TSS - 4 prietaisas, kuris fiksuoja komandos sukauptus taškus. Norint pradėti kaupti savo žaidybinės pusės taškus, reikia paspausti savo pusės spalvos mygtuką ir jį laikyti iki tol kol ekrane pasieksite 100% skalę, tuomet prietaisas per tam tikrą laiką kaups jūsų komandos taškus (visą laiką laikyti mygtuko nereikia, laikoma tik kol pasieksite 100% skalę).
Surinkus atitinkamą taškų kiekį, taškai bus konvertuojami į papildomas dėtuves.
Žaidybinės pusės vadas bus informuotas, kad komanda surinko pakankamą kiekį taškų ir galima atrakinti visai pusei po vieną dėtuvę, visos atrakintos dėtuvės turi būti pažymėtos organizatorių išduotais specialaus žymėjimo lipdukais. 
Reset points mygtukas paspaudus šį mygtuką, visi prietaise sukaupti taškai anuliuojasi (visoms komandoms).
KEY lizdasŽaidimo metu, bus išduotas specialius raktas, kuris yra vienkartinio panaudojimo, raktą reikia gabenti labai atsargiai ir saugiai, nes bet koks sutrenkimas gali panaikinti viduje esančią įkrovą. Su šiuo raktu galima anuliuoti tik konkrečios komandos taškus. Norint tai atlikti, reikia raktą įstatytį į Key lizdą esantį prie norimos anuliuoti spalvos.

Medicinos taisyklės:

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones ( žaidybinis pleistras/bintas ). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 
Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“. Pleistras klijuojamas žaidėjui ant kairės arba dešinės rankos viršutinės dalies. 
Jei išpakuojamas bintas susigadino (išsivyniavo), jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo binto žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“. Bintas vyniojamas ant šalmo/kepurės/galvos/panamos, būtinai išvyniojant pilnai 5 metrus binto. 
Med. priemonės (žaidybinis pleistras/bintas) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

AIRDROP metalinės šaudmenų dėžės:

Žaidimo metu, bus naudojamos metalinės šaudmenų dėžės (AIRDROP box). Šios dėžės skirtos žaidėjams pasipildyti žaidybinėmis priemonėmis (pleistrais, bintais, airsoft granatomis). 
Dėžėse esantis turinys realizuojamas tik parnešus dėžę savo pusės vadui ir tik vadas turi teisę atidaryti žaidybinę dėžę. 
AIRDROP box galima perimti iš kitos kariaujančios pusės, pvz. gabenote dėžę į FOB ir visi gabenantys žuvo, paskutinis buvęs prie dėžės privalo išbūti prie jos iki tol, kol dėžė bus perimta priešiškų pajėgų arba ją perims savos pajėgos.

Pirotechnikos naudojimas:

Žaidimo metu galima turėti su savimi ne daugiau kaip du vienetus žaidybinių granatų (po "mertviako" kiekį galima atnaujinti iki dviejų vienetų). Leidžiama naudoti granatas tik su „GREEN GAS, CO2 užtaisu. Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 5 m., arba jei esantis žaidėjas buvo toliau, tačiau granatos užtaiso turinys kliudė žaidėja (atstumo ribos užtaisui "skėveldrai" nėra), o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja ir 5 m. spindulio taisyklė arba užtaiso turinio kliūdymo taisyklė.

Draudžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis ( galingumas 1 g. F3 kategorija). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/95ad297273f711e8a76a9c274644efa9?jfwid=-wbkgqonwp

 

 

Šaudymo taisyklės:

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 2 klasės reikalavimų. Leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5m. Jei atstumas yra mažesnis, šaudyti pastato viduje iš karabino draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama visų ginklų turėtojams, jei pro šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo, taikomo savo klasės ginklui. Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra griežtai draudžiamas, šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą, nematant priešo šaudyti griežtai draudžiama.
Atvejai kuomet priešai yra jau prie pastato sienų ar prieigų, šaudymas iš gilumos galimas su ginklais, kurių greitis neviršija 2 kalsės reikalavimų, tačiau taikant pastato viduje šaudymo taisykles.
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu, ar shotgun  ar turint papildomą ginklą ( 1 ir 2 klasė)
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas iš pastato į išorę yra leidžiamas pagal šaudymo iš pastato į išorę taisykles bei laikantis savo ginklo klasės saugaus atstumo taisyklių.
Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas, kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
Atvejai kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti.
Atvejai kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ) žaidėjas skaičiuojantis paukščius traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.PUSĖS

Dalyvausiu jei atsiras laisvos vietos

Ši žaidimo pusė skirta dalyviams kurie nespėjo užsiregistruoti iki pagrindinės registracijos uždarymo. Patvirtinimus gaus ne visi dalyviai !!! Patvirtinimai bus siunčiami tik atsiradus laisvos vietos !!!