BoS / 2022-10-02/ OREOLAS

Renginio pradžia
2022-10-02 (S)
08:00
Renginio pabaiga
2022-10-02 (S)
18:00
Renginio vieta
Organizatorius
Žaidimo tipas
Strategija / Žvalgyba /Šturmas/ Kariniai veiksmai
Greičio limitai
Kaina
17-22

Renginio statistika

Užsiregistravusių žaidėjų
146
Patvirtintų
145
Apmokėjusių
145

Žaidybinės pusės

Renginio aprašymas

Kviečiame visus Šratasvydžio Brolius į BoS (Brothers of steel) žaidimų seriją kurioje pats gali kurti savo BoS legendą...

Jūsų laukia nauji įspūdžiai, inovatyvūs šratasvydžio projektai, naujų idėjų įgyvendimimas ir be abejo nuostabi draugų, bendraminčių kompanija

Registracija į žaidimą vyksta iki 09-30d. 18:00val.

 

Dalyvių skaičius ribojamas iki 150

 

Renginio organizatoriai AirsoftGame.lt komanda

 

2022 metų“Brothers of steel” sezono

Legenda

 

BoS 2021-09-12d kovoje dėl bazės Rx-109 metu pasirodžiusi nauja priešininkų grupė „Illiuminatai“ sukėlė samyši tarp Ašenų sajungos ir Federacijos Antari. Abi pusės suprato kylančią grėsmę ir dalį karių nusiuntė kovai su jais. Po kurio laiko kariai pradėjo informuoti, kad bazės teritorijoje matė savo draugus ir kitos pusės karius kurie veikė kartu su Illiuminatais prieš buvusius saviškius. AS pusei pasisekė gauti Rx-109 bazės kompiuterį kurį dešifravus buvo rastos koordinatės Illiuminatų pusei priklausančio mokslinio centro. Tuo tarpu FA pusei pasisekė išsinešti dokumentus, pagal tiekimo manifestus ekspertai greitai apskaičiavo kur buvo pristatomi kroviniai ir provizija. Deja informacija apie Illiuminatų veiklą buvo surinkta per vėlai. Jų paleistas biologinis ginklas padarė savo - karinių pajėgų netektys ir užteršta teritorija.

Prieš savaitę Federacija Antari ir Ašenų Sajunga nusiuntė žvalgybos būrius į objektą Rx-109. Tai buvo naudinga kariaujančiom pusėm, todėl viskas vyko sklandžiai ir be karinių konfliktų Tris dienas būriai raportavo apie padėtį. Tyrimo rezultatai rodė, kad objekto užterštumas yra normos rybose. Rasti nauji, pramonei ir infrostruktūrai reikalingi ištekliai. Ketvirtą dieną radarai užfiksavo link objekto Rx-109 skridusi lėktuvą, kuris galimai buvo numuštas šiaurės rytuose nuo objekto, apie1km atstumu. Po to įvykio ryšys su žvalgybos būriais buvo prarastas.

Šeštą dieną užfiksuotas intensyvus „SOS“ signalas, sklindantis iš objekto Rx-109 radio taško. Federacija Antari ir Ašenų Sąjunga priėmė sprendimą dėl karinio isikišimo į teritoriją. Manoma buvo pažeistas abipusis susitarimas dėl objekto neutraliteto.

Kovo 20 dieną, 12:00 val., vietos laiku, Ašenai ir Antarai pradėjo vykdyti žvalgybos būrių gelbėjimo operaciją. Jos metu po nedidelio susidūrimo su priešiškomis pajėgomis abu būriai buvo sėkmingai evakuoti į šalią objekto Rx-109 įkurtas bazes. Apklausos metu paaiškėjo, kad iki nežinomo orlaivio katastrofos viskas vyko sklandžiai, Ašenai ir Antarai objekte dirbo petis į petį, dalinosi sukaupta informacija ir tyrimų rezultatais. Kas išprovokavo orlaivio katastrofą būriai nežinojo, sakė tik girdėjo šiaurės rytuose sprogimą ir duslų, kažko didelio, kritimo garsą sklidusi iš šiaurės rytų miško. Apie įvykį nedelsiant bandė informuoti vadovybę, bet dėl stiprių elektromagnetinių trigdžių tai tapo neįmanoma. Žvalgybos būriai priėmė sprendimą išsiaiškinti kas įvyko, bet jiems dar nespėjus susiruošti objektas Rx-109 buvo užpultas. Šturmas vyko žaibiškai, priešintis trūko pajėgų ir abu būriai įsitvirtino radijo centre. „Po 3 val. trūkusio įnirtingo mūšio šūviai nurimo, matyt priešas pritrūko amunicijos, bet ir pas mus su ja buvo nepyragai“- Pasakojo Federacijos Antari žvalgas Martynas. „Paskubom surinkom radijo siųstuvą iš to ką radom susprogdintoje laboratorijoje (SOS) signalui transliuoti“ raportavo Ašenų Sąjungos žvalgas Vytenis.

Išanalizavus žvalgų parodymus, sukauptą informaciją bei tyrimų rezultatus Ašenų ir Antarų vadovybė priėmė sprendimą užimti objektą Rx-109, organizuoti naujų išteklių išgabenimą, nebaigtą kurti Illiuminatų biologinį ginklą bei patekti į branduolinę saugyklą kuri papildomai apsaugota kodiniu užraktu. Verdant kovai dėl teritorijos kariai vis pranešdavo, kad keistomis aplinkybėmis dingdavo amunicija „AMO KAUPIMAS“ vietose, ir galiausia, kai iš abiejų Štabų buvo pavogtas, paruoštas išgabenimui, Illuminatų biologinis ginklas - paaškėjo, kad objekte slaptai veikia diversantų būrys....

Balandžio 10 d. Ašenai ir Antarai sustiprino savo pajėgų vidaus kontrolę, įtardami vienas kitą šnipinėjimų ir diversijų veikla. Varžybos dėl ginklavimosi nukeliavo į atraeilį planą kai Ašenų pajėgos šiaurės rytuose rado neatpažinto sudužusio lėktuvo juodą dėžę, kurią dešifruojant paaiškėjo, kad objekte Rx-109 veikiantis diversantų būris yra ILLUMINATAI. Iš pirminės dešifravimo informacijos paaiškėjo, kad jie čia atkeliavo ne tik dėl savo nebaigto kurti biologinio ginklo, bet ir dėl labai reto elemento „Nakvadriumo“, kurio gavimas ir perdirbimas dar iki objekto katastrofos buvo vykdomas 10-oje ir 12-oje gamyklose. Nakvadriumas turi didelį energinį koeficientą, todėl jo gavimas Ašenams ir Antarams tapo prioritetu. Verdant kovai dėl naujo resurso abi konkuruojančios pusės pastebėjo zenkliai mažėjančią gyvąją jėgą. Pavieniai kariai, būriai dingdavo be žinios. Ašenų vado Jonnio įtarimai pasitvirtino, kai suėmė savo žvalgų būrį, kuris ilgai neišeidavo į ryšį. Tie patys išgelbėti žvalgai ir buvo ILLUMINATAI.

„Mes išžudėm jūsų žvalgus ir apsimetėm jais, kad galėtume įgyvendinti savo tikslus, nes papraščiausiai mums trūko pajėgumo susidoroti su objekto autonomine gynybos sistema. Jus pavėlavot, tavo ir Antari pajėgos visą šitą laiką buvo verbuojamos ir visą gautą Nakvadriumą jau gabena į evakuacijos vietą“- pasakojo tardomasis ILLUMINATAS Alan Dutch.

Reikėjo skubiai imtis veiksmų dėl naujos iškylusios grėsmės. Neaišku ką ILLUMINATAI sumanė, tardymas daugiau informacijos nesuteikė. Todėl buvo nuspresta siūsti pas Antarus diplomatus suvieniti pajėgas. Sudarius laikinas paliaubas Federacijos Antari vadas Masia pasiūlė smogti branduoliniu ginklu iš bendrai surinkto „AMO KAUPIMO“- kas ir buvo padaryta. ILLUMINATAI neapskaičiavo tokios galimybės ir buvo sunaikinti evakuacijos vietoje su kroviniu, bet klausimų liko nemažai- evakuotas biologinis ginklas, didelis Nakvadriumo poreikis, o svarbiausia koks jų galutinis tikslas?...

Antari vadui labiau pasisekė tardymas. Sužinojęs iš diplomatų apie Ašenų žvalgus nedelsiant ėmėsi to paties. Iš demaskuoto ILLUMINATO sužinojo apie tikrą Nakvadriumo naudą ir galią ir kad rastoje lėktuvo juodoje dėžėje yra užkoduota informacija apie kitus Nakvadriumo telkinius....

Gegužės 15 diena. Verda intensyvios kovos Ašenų ir Antari pusių dėl nakvadriumo resursų kaupimo. Abi pusės nenori nusileisti ir vienodai deda pastangas, todėl kova vyksta tolygiai. AMO kaupimo vietose atsiranda AMO boksai, kurie leidžia skyriui pildytis amuniciją mūšio lauke. Dėl to Ašenai ir Antarai sustiprina savo pajėgas AMO kaupimo vietose. To pasekoje būriai galėjo giliau prasibrauti į priešo teritoriją, tuo pasinaudojo federacijos Antari vadas Masia nusiuntęs būrį su užduotimi pagrobti iš Ašenų numušto lėktuvo juodą dėžę. Dešifravus juodos dėžės informaciją buvo gautos kordinatės naujų nakvadriumo telkinių vietoų. Viena iš jų buvo netoli federacijos Antari bazės. Nedelsiant buvo išsiųstas būrys su inžinieriais įkurti rūdos gavimo vietą. To pasekoje Antarams pavyko surinkti daugiau nakvadriumo rūdos, bet nepavyko visko perdirbti, kadangi Ašenai stipriai priešinosi ir nakvadriumo perdirbimo cesho kontrolė pereidavo tai vienai, tai antrai pusei. Galiausiai iš nakvadriumo perdirbimo Ašenams ir Antarams pavyko surinkti po vieną energetinį vienetą, kurį iškart panaudojo naujų technologijų plėtrai kurdami savo apsauginio lauko generatorių.

Birželio 12 diena. Antarai toliau aktyviai vykdo nakvadriumo perdirbimą, kovos dėl cecho tęsiasi. Abi pusės sėkmingai įsisavino naujas technologijas ir įrengė autonominę bazių apsaugą. Ją paleisti pilnu pajėgumu trūksta tik energoblokų, kurie pagal juodos dėžės dešifravimo informaciją turėjo būti buvusioje Illiuminatų bazėje. Pirmi energoblokų būvimo vietą aptinka Ašenų sąjunga, bet jiems sutrukdo netikėtai atsiradusios Illiuminatų pajėgos. Ir vėl objekte kariauja trys stiprios pusės. Objekto kontrolė tiek Ašenams tiek Antarams pasunkėjo dvigubai. Illiuminatų pajėgos pasirodė su nauju, galingu ginklu. Jų autonominė bazės sistema gali ne tik apsaugoti bazę nuo priešo įsibrovimo, bet gali priešo karį ir užvaldyti. Nauji apsauginio lauko generatoriai spinduliuoja PSI spinduliuotę, į kurios lauką papuolęs priešo karys yra užvaldomas ir tampa kontroliuojamas Illiuminatų iki mirties. Per pirmas dvi mūšio valandas, tai sukėlė didelį sąmišį tarp Ašenų ir Antari. Jų pačių kariai atsukdavo ginklus prieš savo bendražygius. Prasibrauti iki energoblokų tapo praktiškai neįmanoma. Illiuminatai atgavo savo buvusios bazės kontrolę ir pradėjo susprogdintos laboratorijos atstatymo darbus. Darbams pasibaigus buvo išanalizuoti seni archyvai iš kurių vyriausiasis Illiuminatų žynys „Žalias“ sužinojo senovinių artefaktų būvimo vietas. Visa tai jiems reikalinga įgyvendinant projektą „HIDRA“. Vieno iš artefaktų koordinatės buvo Antarų kontroliuojamoje teritorijoje. Po kelių nesėkmingų bandymų prasibrauti iki artefakto Illiuminatų vadas Vytenis pasiūlė Ašenams sandorį. Artefaktas mainais į anergobloką. Ašenai sutiko nesuvokdami tikrosios artefakto paskirties. Suvienijus pajėgas su Illiuminatais buvo smogta į federacijos kontroliuojamą teritoriją, ko pasekoje buvo atkovotos visos AMO kaupimo vietos ir rastas artefaktas, kurį Illiuminatai sėkmingai išgabeno. Ašenai gavo energobloką ir pilnu pajėgumu paleido autonominę bazės gynybos sistemą, bet bendradarbiavimas tuo nesibaigia...

Liepos 31 d. Federacija Antari dislokuoja savo kontroliuojamoje teritorijoje daugiau pajėgų, kompensuoti susidariusią pajėgų persvarą. Antari vadas Masia pergrupavęs savo pajėgas išstumia priešą iš jo kontroliuojamų AMO kaupimo vietų ir atgauna dviejų nakvadriumo kasyklų kontrolę. Specialiųjų operacijų būrys puikiai susitvarko su savo užduotimi, prasibrovęs prie Illuminatų kontroliujamos teritorijos, trylikto pastato sandėlio, sėkmingai pargabena į savo bazę energobloką. Federacijos Antari bazės autonominė apsauga paleista pilnu pajėgumu. Jiems pavyksta pirmiems sukaupti AMO taškus ir panaudoti raketinę ataką prieš Ašenų sąjungą. Ašenų pajėgos pusvalandžiui distabilizuoti, bet tai nepadarė didelės įtakos, nes sąjunga su Illuminatais kompensavo padarytą žalą. Ašenų vadas Jonny pasinaudoja Illuminatų verbavimo sugebėjimais, nusiunčia užverbuotą priešų būrį prie AMO kaupimo vietų praretinti federacijos gretas. Suplanuota diversija pavyksta kuo puikiausiai ir Ašenų pajėgos įsitvirtina resursų kaupimo vietose. Užverda arši kova nepaisant ekstremaliai pablogėjusių oro sąlygų. Abiejų pusių kariai permirkę iki paskutinio siūlo neapleidžia savo pozicijų ir lieka ištikimi savo pašaukimui. Tuo metu Illuminatų vyriausiasis žynys Žalias eilinį kartą pasigavęs priešo karį ir jį ištardęs pereina prie verbavimo proceso. Jo nuostabai kario neveikia PSI prietaisas. Žynys pasimetęs, nusprendžia karį palikti tolimesniems tyrimams, bet vedant jį į sulaikymo vietą beeinant pro šalia esantį sandėlį, kuriame rastas pirmas artefaktas, pastarasis staiga pradėjo skleisti neaiškius virpesius. Žynys uždaro belaisvį už grotų, ir paskubom nueina į laboratorijos archyvą. Jo veide buvo matyti didelis sąmyšis. Vis blogėjant oro sąlygoms Ašenams pavyksta sukaupti AMO taškus ir smogti Federacijai raketų ataka. Vėl jėgų pusiausvyra pažeista ir Ašenų pajėgos pradeda dominuoti resursų kaupimo vietose. Illuminatų pajėgų vadas Vytenis nepasitikintis Ašenų lojalumu vis nenuleidžia akių nuo Jonnio veiksmų nors ir padeda jam nakvadriumo perdirbimo ceche, bet objekto kontrolės neapleidžia. Tuo metu laboratorijoje Illuminatų žyniui naršant senus archyvus jis aptinka dar nežinomų faktų apie artefaktų panaudojimą. Aprašymuose visur figuruoja trys asmenys, kurie yra kaip raktas aktyvuojant artefaktus. Staiga pasigirsta kompiuterio signalas, kad dešifruotos antro artefakto koordinatės. Jo paėmimas Illuminatų vadui Vyteniui nesukėlė papildomų rūpesčių, kadangi artefakto koordinatės buvo Ašenų sąjungos kontroliuojamoje teritorijoje. Ašenų vadui Jonniui stebint artefakto paėmimą „Granito“ būrio vadas pasiteiravo, kodėl pastarasis leidžia jį paimti. „Tik duok įsakymą ir jis bus mūsų!“. „Neskubėk gyventi! Tai tik viena dėlionės detalė...Paiimsim visą...“

 

 

 

Renginio programa 10-02 d.

 • 08:00- 10:30 dalyvių atvykimas, registracija, taisyklių, žinių patikrinimas

 • 10:30- 11:00 bendras visų žaidėjų instruktažas, mobilizacija

 • 11:00- 16:00/17:00 žaidimas

 • 16:00/18:00- demobilizacija/kareiviška košė/arbata

Dalyvio bilieto kaina dalyvaujant su savo įranga:

 • 17 € apmokant iki 2022-09-26 d. 23:00 val.

 • 22 € apmokant nuo 2022-09-26 d. iki 2022-09-30d. 21:00 val.

 

 • bilietą sudaro - teritorijos nuoma, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, geriausio lauko virtuvės šefo patiekalai, tinkamas žaidimui oras.

 • dalyviui neatvykus į žaidimą - mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį, kuris yra registruotas šratas.lt sistemoje.

darant pavedimą poilsio ir švenčių dienomis - pavedimo išrašą siusti į [email protected]

 Dalyvavimas tik su savo įranga.

 

Specifinės taisyklės

Atnaujintos BOS žaidimų taisyklės atsisiuntimui

https://we.tl/t-dvhIrCPPhB

TSS4 ir Apsauginio lauko generatoriaus taisyklių video

https://www.youtube.com/watch?v=hyTwm5IWlU4

50Cal Browning M2HB

 • 50cal Browning M2HB sunkusis kulkosvaidis yra neprieinamame, neperšauname dote. Todėl šaudantis iš kulkosvaidžio žaidėjas yra nepasiekiamas bbs,o ir į jį šaudyti yra draudžiama. "Doto" apsaugos zona yra trijų metrų spindulio aplink kulkosvaidį ir joje gali būti tik vienas žaidėjas. Jeigu žaidėjas nutolsta nuo kulkosvaidžio daugiau nei 3 metrai- jis tampa eiliniu kariu kuriam galioja bendros taisyklės. Šaudantis iš kulkosvaidžio žaidėjas gali komunikuoti radio ryšiu. Žaidėjas budamas "Doto" apsaugos zonoje negali naudoti savo turimų ginklų bei granatas.
 • Lokacijos pakeitimas galimas tik vado isakymu. Kulkosvaidžio pernešimo metu "Doto" taisyklė negalioja. Pakeitus ugnies taško lokaciją kulkosvaidis tampa aktyvus po 5 minučių (imituojamas "Doto" statymas)
 • Laikinai nukenksminti ugnies tašką galima su granata. Jeigu granata sprogsta arčiau nei 3 metrai nuo kulkosvaidžio žaidėjas išsitraukia raudoną liemenę ir 5 minutes tampa nekovingu. Po 5 minučių tęsia kovą. Jeigu kulkosvaidininkas paliečiamas guminiu peilių iškarto keliauja į "mirtviaką"
 • Deaktivuoti ugnies tašką galima tik su specialiu ginklu- žaidimo diena per bendrą instruktažą informuoja renginio organizatoriai.

 

Amunicijos ribojimas:

 • Žaidimo metu naudojamos dėtuvės iki 150 BBS talpos.
 • Žaidimo pradžioje bendras, dėtuvėse esantis, amunicijos skaičius neturi viršyti 600 PVZ: 4 mid-cap (130 - 150 bbs talpos) arba 8 low-cap (40-70 bbs talpos), arba 14 low-cap GBB (30 - 40 bbs talpos)
 • Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama.
 • Kulkosvaidininkai naudoja tik vieną kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje.
 • Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus.
 • Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti apart dalinimosi BBS esančiais dėtuvėse arba gavus iš pusės vado ar atėmus iš priešo geltoną kortelę „AMO PILDYMAS“
 • Taikoma išimtis asmenims, neturintiems dėtuvių iki 150 BBS talpos. Bus galima naudoti bunkerinio tipo dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymasis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau prie kulkosvaidžio pildymosi.


Medicinos taisyklė:

 • Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones (žaidybinis pleistras, bintas). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 
 • Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
 • Jei išpakuojamas bintas susigadino, jis laikomas sugadinta bei nenaudojama med. premone ir reikia naudoti naują. Bintas privalo būti naudojamas ant galvos, šalmo, kepurės, panamos ir t.t. Bintą reikia išvynioti visą.
 • Med. priemonės (žaidybinis pleistras, bintas) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

 

Pirotechnikos naudojimas:

Granatos su pirotechniniais užtaisais (gamyklinės ar savadarbės) arba tiesiog petardos (įstatymuose vartojamas terminas “sprogalai”) draudžiamos remiantis LR Generalinio policijos komisaro įsakymais, kuriuose aiškiai apibrėžiamas draudimas platinti ir naudoti F2, F3 ir P1 kategorijos pirotechnikos priemones. 

Nuorodos: 

DĖL F2 IR P1 KATEGORIJŲ CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ PLATINIMO IR NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE DRAUDIMO

DĖL F3 KATEGORIJOS CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ PLATINIMO IR NAUDOJIMO DRAUDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

 • Šratasvydžio žaidimuose galima naudoti specializuotas šratasvydžio granatas, kuriose užtaisas išstumiamas spyruoklėmis, green gas ir Co2 dujomis.
 • Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“).
 • Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus.
 • Spalvoti dūmai: naudojami tik vadui įsakius. Naikina visus patalpoje arba angaro tipo patalpoje esančius. Naikina kol skleidžia dūmus (kol dega). Lauke neveiksmingos. Aprūpina orgai.
 • Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių atsižvelgiant į oro sąlygas.
 • Granatos naikinimo spindulys lauke yra 5 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos (nebent jos dengia visą kūną) ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą.
 • Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja 5 m. spindulio taisyklė.
 • Angaruose/ garažuose/ tuneliuose, didelės erdvės patalpose - galioja lauko taisyklė.

Žaidybiniai daiktai:
 • Žaidimo inventorius, rekvizitai gauti užduočių metu yra perimami iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius daiktus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).
 • Jeigu žaidėjas nukraujuoja ir iki to niekas nepasiima žaidybinių daiktų (med. pleistrai lieka pas nukautajį)- žaidėjas privalo pranešti pusės vadui paliktų daiktų koordinates radio ryšio budu arba nedelsiant pranešti jam prisistatant.
 

Pusės

FEDERACIJA ANTARI

Registracija uždaryta

Lokacija:

 • Tikslinama

AŠENŲ SĄJUNGA

Registracija uždaryta

Lokacija:

 • Tikslinama

ILLUMINATAI

Registracija uždaryta

Lokacija:

 • Dislokuoti slaptai
 • Tik žaidėjai dalyvave 5 ir daugiau kartų BoS serijos žaidimuose
 • LARP elementai

Rezervas

Pajėgų paskirstymas organizatorių nuožiūra jei atsiras laisva vieta.