#RAID/CREATION OF HORROR/2023-02-05

Renginio pradžia
2023-02-05 (S)
10:00
Renginio pabaiga
2023-02-05 (S)
16:00
Renginio vieta
Organizatorius
Žaidimo tipas
Pastatai, apkasai, miškas, atviras laukas, būnkeriai, trančėjos.
Greičio limitai
Kaina
15-20

Renginio statistika

Užsiregistravusių žaidėjų
41
Patvirtintų
41
Apmokėjusių
41

Žaidybinės pusės

Prisegami failai

Renginio aprašymas

2022 11 20: Reketijai užpuolus Truplendiją ši prarado daug teritorijos, tačiau bekariaujant atkovojo didžiąją dalį žemių. Neturėdami didelių šansų, Reketijos sąjungos kariai panaudojo neleistiną pasaulinį cheminį ginklą (bendrojo poveikio, kuris trukdo perduoti deguonį raudoniesiems kraujo kūneliams), prieš Truplendiją. Apsinuodijimo simptomas – pamėlynavusi oda. Po ginklo panaudojimo, akimirksniu žuvo dalis Truplendijos karių, o kita dalis – vis dar laukia, kol bus išgelbėti.

2023 01 15 Šiuo metu Truplendijos 70% teritorijos yra valdoma Reketijos sąjungos, kadangi ne visiems užteko spec. priemonių, tad žuvo ne maža dalis civilių ir kariškių. Truplendijos išlikusieji aktyviai laikė turimas pozicijas ir laukė pastiprinimo su tikslu užimti teritoriją ir išsiaiškinti, kas buvo panaudota. Taip pat buvo labai svarbu gauti iš logistikos tam tikrų priemonių su kuriomis galėtų laisvai jaustis teritorijoje.

Papildymas: suaktyvėjus mūšiams, Truplendijai sulaukus pastiprinimo, kartu su civiliais ir sužeistaisiais atsitraukė, ko pasekoje prarado 25% teritorijos, tačiau gavo papildomos įrangos judėti užterštoje teritorijoje. Reketijos sąjunga pasitelkus mobilizuotas pajėgas, apsupinėdavo priešo užnugarį. Šie pajėgumai leido prasiveržti per priešakines linijas ir aptikti mėginius iš kurių, galimai, bus kuriamas ginklas.

2023 02 05 Reketijos sąjungos mokslininkai ištyrę mėginius, perdavė raportą sąjungai, kuri suprato, kad Truplendija mėgino surinkti įrodymus, kurie būtų kaip įrodymas Hagos teisme prieš juos. Šiuo metu sprendžia klausimą, kaip gali panaudoti mėginius ar juos sunaikinti ar dar kartą panaudoti, kad priešas visiškai pasišalintų iš teritorijos. Truplendija puikiai suprasdama padarinius, stengiasi kuo greičiau apsirūpinti kovos mašinomis, kurios leis su 122 mm kalibro 40 vamzdžių šaudyti iš nuotolio: 1,6 km iki 20,75 km. Tačiau Truplendijai stipriai trūksta geležies iškasenų, kad pradėtų gaminimo procesą.

Sukurk  savo istoriją!

Laimi tas — kas išgyvena!!!

Organizatoriai

 

Specifinės taisyklės

VIETA; LAIKAS; Vasario 05 d.,  Sekmadienį. Veiksmo vietos koordinatės: 

Google map: Sūduvos Vilkai

Trumpaliai

Renginys tinkantis ne tik patyrusiam žaidėjui.

Viso žaidimo metu vaišinsime karšta arbata ir užkandžiais.

09:30 – Renkamės

09:30-10:30 – Chronavimas, registracija.

11:00 – Brifingas 🎯

11:30 – Žaidimo STARTAS 📢

16:00 –  PABAIGA 💣

 

Registracija ir apmokėjimas iki Vasario 04d. 10 h

Žaidėjams apmokėjus iki Vasario 02d. 23:59 h  Kaina 15e

Žaidėjams apmokėjus nuo Vasario 03 d. 00:01 h  Kaina 20e

Lietuvos šaulių sąjungos nariams, nuo viršuje nurodytos kainos -20% nuolaida.

15e-20%=12e

20e-20%=16e

Apmokėti vietoje galimybės nėra.

Taip pat PRIVALOMAI BŪTINOS ryškios spalvos liemenės (Oranžinės). Kitu atveju žaisti negalėsite! 
Granatas galima naudoti tik iki 2 kategorijos (max 1.0 g parako) imtinai. ((Granatos nesiskaito jei tai pavienės petardos be žirnių. Granatose negali būti įmaišyta kitų priedų).

Taisyklės:

Transporto naudojimas:

Gabenami asmenys iš mašinos nešaudo. Išsilaipinus ir atsitraukus nuo transporto priemonės 15m arba išjudėjus transportui, kontaktas galimas.  (BUSAS)

Naikinimas:  Granatsvaidžiu, kuris užtaisytas dažasvydžio šratu. Sunaikintas transportas skaitosi, kai pataikoma į priekinį langą arba į keleivio/vairuotojo iš granatsvaidžio. Visi transporte buvę asmenys yra žuvę. Transportas sunaikintas 5 min laukia, tuomet grįžta į mirtveką. Jei tai bendras žaidybinis transportas jis ten ir lieka. (Granatos, povamzdiniai ar kt. transporto neveikia išskyrus keturačius.)

Transportas su kulkosvaidžio lizdu ir spec. apsauga gali šaudyti iš važuojančios mašinos sėdintis tam skirtoje vietoje. Taip pat galima naudoti, kaip priedangą.

Naikinimas: Granatsvaidžiu, kuris užtaisytas dažasvydžio šratu. Sunaikintas transportas skaitosi, kai pataikoma į priekinį langą arba į keleivio/vairuotojo iš granatsvaidžio. Visi transporte buvę asmenys yra žuvę. (Granatos, povamzdiniai ar kt. transporto neveikia išskyrus keturačius). Transportas sunaikintas 5 min laukia, tuomet grįžta į mirtveką. Jei tai bendras žaidybinis transportas jis ten ir lieka.

Transportas (keturatis): Sėdintis asmuo ant keturačio, negali šaudyti, kol nenulipo nuo transporto priemonės (kol vairuotojas neliečia dviem kojom žemės). Keturatis gali būti naudojamas, kaip priedanga. Tačiau vairuotojas gali mėtyti granatas nuo keturačio, tik sustojęs t.y. 0 km/h greitis. (povamzdinio ar kt. panašios priemonės, keturatininkas negali naudoti važiuojant). Transportas sunaikintas 5 min laukia, tuomet grįžta į mirtveką. Jei tai bendras žaidybinis transportas jis ten ir lieka.

Naikinimas: Važiuojantį gali sunaikinti granata arba granatsvaidžiu (šaudančiu dažasvydžio šratu). Taip pat gali būti nukautas, kitomis priemonėmis (visom priemonėm), kai keturatis sustojęs 0 km/h.

Amunicijos ribojimas:

Žaidimo metu naudojamos dėtuvės iki 150 BBS talpos. Bendras dėtuvėse esantis amunicijos skaičius neturi viršyti 600 BBS. PVZ: 4 mid-cap (130-150 bbs talpos) arba 8 low-cap (40-70 bbs talpos), arba 12 low-cap GBB (30-40 bbs talpos). Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus. 
Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse.
Dėmesio !!! Taikoma išimtis asmenims, neturintiems dėtuvių iki 150 BBS talpos. Bus galima naudoti bunkerinio tipo dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymąsis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau prie kulkosvaidžio pildymosi.

Medicinos taisyklė:

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones (žaidybinis pleistras, bintas). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
Jei išpakuojamas bintas susigadino, jis laikomas sugadinta bei nenaudojama med. premone ir reikia naudoti naują. Bintas privalo būti naudojamas ant galvos, šalmo, kepurės, panamos ir t.t. Bintą reikia išvynioti visą.
Med. priemonės (žaidybinis pleistras, bintas) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediką, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti.

Pirotechnikos naudojimas:

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis (galingumas iki 1g.). Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių atsižvelgiant į oro sąlygas. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 5 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos (nebent jos dengia visą kūną) ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik tada, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja 5 m. spindulio taisyklė.

Šaudymo taisyklės:

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančiojo vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų. 
Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 106 m/s arba 1.68J (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama. 
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 106 m/s arba 1.68J.
Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja tik lauke, pastate negalioja. t.y., jei BBS,nuo medžio, šakos ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą, abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti (t.y. atstumas mažesnis nei 5 m), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

Žaidybiniai daiktai:

Žaidimo inventorius, rekvizitai gauti užduočių metu yra perimami iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius daiktus, žaidėjas privalo juos atiduoti). Jeigu žaidėjas nukraujuoja ir iki to niekas nepasiima žaidybinių daiktų (med. pleistrai lieka pas nukautajį)- žaidėjas privalo pranešti savo pusės vadui paliktų daiktų koordinates radio ryšio budu arba nedelsiant pranešti jam prisistatant.

Apmokėti vietoje galimybės nėra.

Sumokėjus ir neatvykus pinigai negrąžinami. Tačiau jūsų vietą gali užimti kitas asmuo. (suderinus su organizatoriais.)


Kaip visada nepamiršime jums prizų!!! Iki susitikimo ;)) !!!!
Dėl papildomų klausimų kreiptis pas: Ignas Volungevičius: https://www.facebook.com/ignas.volungevicius.9 arba Sūduvos Vilkų facebook puslapį.

Pusės

REZERVAS.

Registracija uždaryta

Pagal organizatoriaus nuožiūrą!

TRUPLENDIJA (TD).

Registracija uždaryta
 

Šalis kovojanti už savo laisvę, būvį ir gyvenimą!!!

REKETIJOS SĄJUNGA. (RS).

Registracija uždaryta
 

Užpuolikai, kurie nori užkariauti teritoriją turėdami didesnių kėslų....