SM-65 Ragnarok 2023-05-27 - Vievis

Renginio pradžia
2023-05-27 (Š)
09:00
Renginio pabaiga
2023-05-27 (Š)
18:00
Organizatorius
Žaidimo tipas
MilSim
Greičio limitai
Kaina
22-45
Registracija į renginį Nuomininko registracija

Renginio statistika

Užsiregistravusių žaidėjų
58
Patvirtintų
58
Apmokėjusių
29

Žaidybinės pusės

Renginio aprašymas

Organizatoriai: Žemaitijos lokiai ir Soldier Of Fortune

Dėl žaidėjų skaičiaus scenarijus keičiasi!!!

Žaidimo teritorijos dydis priklausys nuo žaidėjų skaičiaus !!!

Teritorijos dydis net 3 ha. Perimetras - 2.76 km.

SM-65 RAGNAROK

Organizatorius Soldier Of Fortune parengė dar vieną Milsim stiliaus žaidimą.

Atsitraukiant Vokiečiams iš po Antrojo pasaulinio karo, Vakarų Lietuvoje liko 4 nepanaudotos raketos SM-65. Bėgant metams, jos buvo ardomos ir nešamos dalimis.

Tačiau! Privati kompanija, nusamdė SOB kariškius, kad surinktu likusias raketos dalis į Rytų Lietuvą, sudarytų vieną bendrą ir paleistų į Jungtinių tautų bazę.

Jungtinių Tautų žvalgyba pastebėjusi privačios kompanijos veiksmus ėmėsi veiksmų: pradėjo rinkti karius ir įsakė sabotuoti raketos paleidimą ir ją sunaikinti. 

Kaip kariams seksis paaiškės gegužės 27 dieną. Lauksime visų norinčių gerai praleisti laiką !!!

Scenarijus:

 • Kovojančios dvi pusės, spec užduotys.

Tikslus žaidimo scenarijus ir užduotys bus aptariamas vietoje.

Asmenys neturintys 18 metų į žaidimą privalo atvykti su lydinčiu asmeniu arba turėti raštišką tėvų sutikimą.

Data: 2023-05-27 Šeštadienį.

Vieta: Vievis, Crazy Ferma.

Aikštelė: Š. 54.732986 R. 24.818209

Dienos programa:

 • 10:00 - 11:30 Atvykimas, registracija, ginklų chronavimas. Atributikos dalinimas.
 • 11:30-12:00 žaidėjų pasiruošimas žaidimui bei žymėjimas. 
 • 12:00 Žaidimo pradžia
 • 17:00 - 18:00 Žaidimo pabaiga.
 • 18:00. Aptarimas

Žaidimo metu: kava ir užkandžiai.

 • Apmokėjimą rekomenduojame bankiniu pavedimu.
 • Mokant vietoje žaidimo dieną: 22 €.
 • Nuomininkui: GALIMA VIETOJE, pranešant iš anksto arba patvirtinus registracijai.

Jeigu jaučiate COVID-19 simptomus prašome į renginį neatvykti.

P.S. Žaidėjai be komandos, gali būti perkelti ị kitą barikados pusę, dėl jėgų sulyginimo, kad būtų vienodas žaidėjų skaičius komandose. Nuomininkai dalinami per pusę, jie žaidimo pusės nesirenka. Ačiū už supratingumą.

REKVIZITAI APMOKĖJIMUI

Apmokėjimą galima atlikti už kelis žaidėjus vienu metu apmokėjimo paskirtyje nurodant visų žaidėjų šaukinius/nick'us

ŽAIDIMO KAINA ŽAIDĖJAMS SU SAVO ĮRANGA:

 • mokant bankiniu pervedimu iki 2023-05-26 22 Eur.
 • mokant žaidimo dieną vietoje 22 Eur.

ŽAIDIMO KAINA NUOMININKAMS:

 • mokant bankiniu pervedimu iki 2023-05-26 41 Eur.
 • nuomininkams žaidimo dieną apmokėjimas GALIMAS.

Nuomininko paketą sudaro - Žaidimas, G36 arba M4 Ginklas, Veido/Akių apsauga, Oranžinė liemenė. Bunkerinė apkaba ir 1000 šratų.

Papildomi šratai 500 vnt - 3 Eur. 1000 vnt - 5 Eur.

Dalyviui neatvykus į žaidimą ar persigalvojus nedalyvauti žaidime, mokestis nėra grąžinamas. Tokiu atveju galimas žaidimo bilieto keitimas į kitą dalyvį ar nuomininką iš anksto suderinus su organizatoriais.

Specifinės taisyklės

LŠF BENDROSIOS ŽAIDIMŲ TAISYKLĖS

LŠF BENDROSIOS TAISYKLĖS

Šratasvydis: komandinis, karo veiksmų imitacijos sportas, laisvalaikio užsiėmimas, kurio tikslas kolektyvinis aktyvus poilsis, buvimas gamtoje, bendravimas su bendraminčiais.
Dalyvauti žaidime ar žaidimą stebėti leidžiama tik psichiškai, emociškai stabiliems, pilnamečiams asmenims pasirūpinusiems tinkama akių apsauga.

Bendrosios taisyklės: šios bendrosios Lietuvos Šratasvydžio Federacijos taisyklės (toliau LŠF taisyklės) galioja visiems federacijos narių renginiams. LŠF taisykles ir jų pakeitimus tvirtina LŠF visuotinis narių susirinkimas.

Specifinės taisyklės: organizatoriai savo renginiui gali taikyti specifines taisykles, kurios papildo ar pakeičia dalį LŠF taisyklių. Specifines Taisykles organizatorius privalo paskelbti kartu su renginio pristatymu, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki renginio, kad kiekvienas dalyvis spėtų susipažinti su pakeitimais ir ypatumais. Jei organizatorius specifines taisykles paskelbia likus mažiau nei 3 dienom iki renginio, ar renginio dieną, tokios taisyklės negalioja, renginys vyksta vadovaujantis LŠF taisyklėmis. Specifinės taisyklės negali prieštarauti LŠF ir Lietuvos Respublikos saugumo, higienos ir kitiems reikalavimams.

Atsakomybė: Kiekvienas žaidėjas teisiškai ir finansiškai atsako už savo veiksmus bei žodžius. Kiekvienas žaidimo dalyvis yra pats atsakingas už savo žaidimo inventoriaus bei kitų asmeninių daiktų saugumą, patirtas traumas ar sužeidimus.

Teritorija ir jos ribos: Nustato organizatorius, paprastai duodamas teritorijos žemėlapis, kuris yra aptariamas instruktažo metu.

Saugumas:
Viso renginio metu, nuo atvykimo  iki išvykimo iš renginio teritorijos, kiekvienas šratasvydžio renginio dalyvis(žaidėjas, stebėtojas, aptarnaujančio personalo narys, ir t.t.) privalo dėvėti tinkamas akių apsaugas (paprasti regos korekcijos akiniai netinka). Renginio teritorijoje pastebėjus asmenį be akių apsaugos, privaloma nedelsiant sustabdyti renginį, sušaukiant visiems žaidėjams suprantama kalba, kad žaidimas stabdomas dėl to, kad teritorijoje yra asmenų, kuriems gali grėsti realus pavojus. Užtikrinti kad asmuo užsidėtų akių apsaugas, arba saugiai pašalinti jį iš renginio teritorijos. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės apsauginius akinius patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų.
Be akių apsaugų, renginio metu rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių apsaugas bei šalmą.

Šratasvydžio įranga: naudojamos tik specialiai šratasvydžiui skirtos ginklų imitacijos šaudančios 6 mm specialiai šratasvydžiui skirtais šratais (bbs), atitinkančios LŠF įrangos galios limitus. Renginiuose leidžiama naudoti treniruotėms pritaikytų šaltųjų ginklų imitacijas - peilių, durtuvų, kastuvėlių ir pan.. Imitacija negali turėti aštrių briaunų bei kelti pavojaus kitų žaidėjų sveikatai. Draudžiama dėvėti Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos naudojamas uniformas. Renginiuose draudžiama naudoti ir turėti tikrų ginklų ir amunicijos.

Šaudymo atstumai ir įrangos galios limitai:
{bus papildyta, J} kolkas naudojama senais matavimo vienetais m/s sistemoje

Ginklų naudojimas:

Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas pataikymu ir mirtinu. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą, granatos nelaikomos ginklu, nebent taip nustato organizatorius). Mirtis nuo granatos, atotampos, ar šaltojo ginklo imitacijos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iš karto keliauja į mirtviaką.

Mediko taisyklė. Tai 2 ar daugiau gyvybių turėjimas gydomosios priemonės  ir jų panaudojimas, kai esi nukautas. Gydomąsias priemones  pritaikyti gali tik nesužeistas/nenukautas žaidėjas, nukautasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis - 2 metrų spindulys, jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik komandos draugas, liesdamas ranka (žaidėjas imituoja vienos kojos vilkimą). Praradus papildomas gyvybes, žaidimas baigiamas ir keliaujama į mirtviaką.

Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama (nebent nurodoma kitaip instruktažo metu). Iš pastatų ir į pastatus galima atakuoti pasirinktinai: pavieniais ar serijiniais šūviais, iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos leistinas tik tuo atveju, jeigu šūvio trajektorijoje nėra galimybės atsirasti renginio dalyviui. 

Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką. Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" (nesvarbu kokios klasės ginklas), abu žaidėjai laikomi mirusiais ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką.

Rikošetai. Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi. Pastate būtina įsitikinti 100%, kad šratas kliudė rikošetu, jeigu nesate tikri - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę.

Akla ugnis. Draudžiama šaudyti nematant taikinio, šūvio trajektorijos saugaus atstumo,  iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į mirtviaką.

Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. 

Nukauto žaidėjo veiksmai:

 • Žuvęs žaidėjas. Rekomenduojama balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra nukautas, privalo apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir 5 minutes šauktis mediko. Išėjimą iš atgijimo zonos renginio dieną nurodo organizatorius. Organizatorius pasilieka teisę laiką keisti atsižvelgiant į renginio dinamiką. 
 • Sužeistas žaidėjas. Pašautas karys gali šauktis mediko. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Pasitraukti iš nukovimo vietos galima 2 metrų spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai.
 • Grįžimas į mirtviaką. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus, esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į mirtviaką juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. Nukautas žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba iš karto juda į savo komandos mirtviaką.

Granatų naudojimas:

Granatų su sprogstama medžiaga naudoti draudžiama.

Dūminės granatos:

Galima naudoti tik pramoninės kilmės dūminius užtaisus. Griežtai draudžiama naudoti savadarbes dūmines granatas. Pastatuose naudoti dūminius užtaisus griežtai draudžiama. 

Skydai:

Skydus galima naudoti tiek originalius, tiek savadarbius, tačiau teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydas turi būti tikro skydo imitacija. Skydininkas (žaidėjas, nešantis skydą) nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis - granata, sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo. Skydininkas gali naudoti tik 1 klasės ginklą.

Amunicijos pildymas:

Amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - mirtviakuose. Bet koks amunicijos pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas (nebent kitaip nurodo organizatorius renginio diena).

Radijo ryšys:

Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas, naudojant 16 patvirtintų PMR kanalų. Kanalus žaidėjų komandoms paskiria organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas, nebent kitaip nurodo organizatorius). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.

Transportas:

Žaidimo metu, gali būti naudojamas karinis ar simuliacinis transportas specialioms užduotims vykdyti. Šaudyti į ir iš transporto draudžiama. Transporto vidutinis greitis žaidime yra 20 km / valandą. Transporto stabdymas galima tik fiziškai užtvėrus kelią nepravažiuojama kliūtimi (rąstu ar šlakbaumu). Transporto sugadinimo ir remonto būdus nurodo organizatorius renginio dieną. Sugadintas transportas žymimas žalia liemene ant veidrodėlio vairuotojo pusėje (toks transportas tampa nežaidybiniu elementu).

Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei mirtviakuose:

 • Laisvi pasišaudymai. Mirtviake laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Ginklų prišaudymas vyksta tik organizatoriaus nurodytoje vietoje. 
 • Ginklų chronavimas (galios tikrinimas). Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Ateinant chronuotis būtina atsinešti savadarbes „granatas“, kitu atveju - žaidimo metu savadarbėmis granatomis naudotis draudžiama. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap tuščia, o bunkerinę pilną, tačiau neprisuktą).

Taisyklių ir drausmės nesilaikymas ir ginčų sprendimas:

Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Pastebėjus žaidėją nesilaikantį taisyklių asmuo privalo informuoti organizatorių renginio dieną numatytu būdu.

 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS:MEDIKO TAISYKLĖ:


Pleistrai ir bintai:

 • Žaidybiniai bintai yra atsivežami savo.
 • Pleistrai išduodami organizatorių.
 • Nukautą žaidėją gali pagyditi betkuris žaidėjas uždėdamas pleistrą ar bintą.
 • Pleistrą ar bintą galima naudoti tik vieną kartą, antrą kartą nukautas žaidėjas su pleistru ar bintu keliauja į mertviaką.

Nukovimas/sužeidimas:

 • Pirmą kartą sužeistas žaidėjas privalo likti vietoje ir kviestis medika 5 minutes. (negalioja žaidėjui kuris buvo nukautas peiliu arba granata).
 • Antrą kartą nukautas žaidėjas gali iškarto užsidėti liemenę ir keliauti į mirtviaką.

 

MIRTVIAKAI

Pagrindinis mirtviakas

 • Parėjęs žaidėjas į mirtviaką su kortele atsižymi ant aparato ir laukia 10 min. (laiką galima pastoviai tikrinti su kortele skanuojant).
 • Iš mirtviako išeiti galima tik praėjus 10 min ir tik įrenginyje skenuojant kortelę pamates užrašą GO.

Tarpinis/Mažasis mirtviakas

 • Joje gali būti max 10 žaidėjų, jei mirtviakas pilnas, tada keliaujama į pagrindinį mirtviaką.
 • Iš šio mirtviako išeinama kas 10 minučių, vadovautis laikrodžio parodymais, pvz.: laikrodžiui rodant 12:10, 12:20 ar 12:30 ir t.t.

 

ŽAIDYBINIAI DAIKTAI, BUTAFORIJA

Žaidybiniai daiktai

 • Daiktai yra nešami specialioje metalinėje dėžutėje, išskyrus atvejį kai daiktas netelpa į dėžę (tada nešamas rankoje po vieną daiktą).
 • Specialioje dėžėje galima nešti tiek daiktų kiek telpa, bet privaloma nešti TIK uždarytą dėžę.
 • Kiekviena komanda turi savo spalvos pažymėtą dėžę (-es), ir tik savo spalvos pažymėtas dėžes galima nešioti.
 • Jeigu esate nušautas nešant dėžę ar daiktą, privalote daiktą ar dėžę palikti nušovimo vietoje.
 • Radus paliktą svetimos komandos dėžę, jos iškraustyti negalima, bet galima ją nunešti prie bet kurio daiktų punkto.

Daiktų punktas:

 • Daiktų punktas - tai didelė dėžė ar kitaip pažymėta vieta, kur yra sudėti komandų daiktai.
 • Punktą perkelti į kitą vietą DRAUDŽIAMA.
 • Iš punkto galima imti daiktus tik tuos kurie pažymėti jūsų komandos spalva.
 • Jei daiktas nepažymėtas tam tikra spalva, tada šį daiktą gali imti visos komandos.
 • Daiktų punktas (-ai) gali būti bet kuriuo metu papildyti organizatorių, tad verta kas kurį laiką patikrinti punktą.
 • Punktą galima užimti ir jį saugoti, kad priešinga komanda prie jo neprieitų. 

Butaforija:

 • Butaforijos negalima gadinti, į ją šaudyti arba pernešti į kitą vietą (nebent brifingo metu pasakoma kitaip).

 

TRANSPORTAS 

 • Į transportą galima lipti tik leidus vairuotojui/organizatoriui.
 • Į transportą šaudyti draudžiama.
 • Už transporto slėptis ar jį naudoti kaip priedanga draudžiama.
 • Transportas važiuojantis su oranžine arba geltona liemenė yra sunaikintas ir tuo momentu nežaidybinis.

 

DŪMINIAI UŽTAISAI:

 • Norint naudoti savo dūminius užtaisus prieš tai iš anksto susitarti su organizatoriais.

PASTATAI:

 • Žaidybiniai pastatai yra žymėti į juos eiti galima, o ant jų lipti DRAUDŽIAMA.
 • Šaudyti pro pastato langus galima laikantis taisyklių.
 • Žaidimo metu langai yra nedarinėjami siekiant pasislėpti nuo šrato/šūvio.

TESTAVIMAS: • Prieš registraciją kiekvienas dalyvis bus testuojamas žodžiu, todėl iš anksto išmokite ir žinokite specifines bei bendras LŠF taisykles.
 • Nemokantys ar nežinantys taisyklių, gaus prisėsti ant suolelio ir jas mokintis vietoje, o po to stoti į eilės galą, tad geriau tai padaryti namuose :)


ATVYKDAMI Į ŽAIDIMĄ BŪKITE IŠKART PASIRUOŠĘ:

 • Ginklą paruoštą greičio matavimui su iškart įdėta baterija.
 • Raudoną (oranžinę) automobilinę ryškią liemenę (žalias, salotines naudoja tik organizatoriai). Dead Rag'ai ar raudonas skarelės netinka.
 • Taisyklių testavimui.

Pusės

SOB Samdiniai

Spec Operacijų Būrių kariai (Samdiniai) 

Tikslai: Raketos apsauga, likusių dalių surinkimas, sumontavimas ir sėkmingas paleidimas į Jungtinių Tautų Bazę.

Žymės: Raudona juosta ant rankų. 

Kiekis: 50 proc.

 

JTB Kariai

Jungtinių Tautų Bazes Kariai

Tikslai: Surinkti sprogstamo užtaiso dalis. Pasigaminti sprogstamą užtaisą. Susprogdinti raketą iki jos paleidimo į JT bazę.

Žymės: Žalia juosta ant rankų.

Kiekis: 50 proc.

Organizatoriaus nuožiūra.

Žaidėjai bus paskirti tam tikrai pusei organizatoriaus nuožiūra iki žaidimo pradžios likus parai, arba prieš brifingą.