PARTIZANAI 1.9. 2019 SPALIO 11 - 13

PRADŽIA
2019-10-11 20:00
PABAIGA
2019-10-13 15:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
Airsoft, LARP, išgyvenimas, rekonstrukcija
GREIČIO LIMITAI
KAINA
0 - 10 EUR
Užsiregistravusių žaidėjų
24
Patvirtintų
24
Apmokėjusių
24

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

APIE ŽAIDIMĄ

PARTIZNAI 201.9 jau daugelį sezonų skaičiuojantis airsoft žaidimas, kuriame bent šiek tiek galima prisiliesti prie Lietuvos pasipriešinimo kovų istorijos. Žaidimas yra ypatingas savo kuriama atmosfera, kurioje nei vienas iš žaidėjų negali jaustis saugus. Teks patirti maisto nepriteklių, išdavystes, okupacinės valdžios terorą ir partizaninės kasdienybės vargus bei džiaugsmus sudavus priešui netikėtą smūgį.  

Šių metų PARTIZANŲ serija apjungs airsoft žaidimą ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybas.  

ISTORINIS KONTEKSTAS

1946 m. spalis praėjo vieni metai po karo pabaigos, tik ne Lietuvoje. 

Laimėjusi karą ir tuo metu tikra, kad Vakarai neketina radikaliomis priemonėmis pakeisti padėtį Rytų Europoje, Maskva ir jos statytiniai Lietuvoje galėjo daugiau jėgų skirti partizanų numalšinimui ir savo valdžios įtvirtinimui kaime. 

Komunistų valdža, paveikta ir savo propagandos apie vokiečių vaidmenį neramumų kurstyme, turbūt tikėjosi, kad, karui pasibaigus, liausis ir pasipriešinimas. Šie lūkesčiai neišsipildė, nes partizanai savo veiklos nenutraukė, o sustiprino.

Dažnos kovos su gausesnėmis NKVD pajėgomis, miestelių ir kaimų užpuldinėjimai partizanams brangiai kainavo. Žuvo daug geriausių kovotojų. Partizanų vadai suprato, kad šitoks kovingumas yra pragaištingas ir pareikalauja nereikalingų aukų. 

Nors ir kovos taktika pakito, tačiau Laisvės kovotojai sėkmingai priešinosi komunistų bandymams pakeisti kaimo visuomeninę santvarką, trukdė kolūkių, skaityklų ir kitų su komunistų pertvarkymais susietų ar juos simbolizuojančių institucijų kūrimui. 

Nors partizanai veikė atsargiai ir vengė susirėmimų su stambesniais priešo daliniais, laikotarpis nuo 1946 m. iki 1948 m. buvo pats kruviniausias pokario metais. Komunistai suorganizavo du masinius trėmimus, per kuriuos išvežė daugiau negu 100.000 žmonių, suėmė dešimtis tūkstančių. 

Laisvės kovotojų pasipriešinimas aršus ir labiau apgalvotas, tačiau valdžios šnipai vis dažniau įsibrauna į partizanų gretas, išdavinėja kovotojus, ryšininkus ir rėmėjus.

* Partizanai 1.9 žaidimui adaptuotas K. K. Girniaus tekstas iš knygos "Partizanų kovos Lietuvoje"

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

  • Žaidėjams žaidžiantiems už civilius gyvenotojus, be galimybės naudoti ginklus kaina - 0 €

 

  • Visi žaidime naudojami 1 - 6 klasės ginklai bus sužymėti unikaliais serijos numeriais, kurie bus susieti su žaidėju, kuriam priklauso ginklas. Visi 2 - 6 klasės ginklai (ne struktūrų) privalės žaidimą pradėti Ginklinėje. (Ginklinė - žr. taisykles)

 

  • Rekonstrukcija nei vienai iš pusių (išskyrus NKVD) nėra privaloma. Rekonstrukcija užsiims tik rekonstruktorių komandos, kviestinės organizacijos ir entuziastai. Daugiau apie aprangos kodą, pusių aprašymuose. 

 

  • Spalio 11 dieną prasidės žaidimas su ribotomis sąlygomis (naktinė fazė). Tačiau LARP žaidimui apribojimų nebus. 

*Atnaujintos PARTIZANŲ serijos taisyklės bus publikuojamos netrukus. 

PUSĖS

NKVD - SSRS VIDAUS REIKALŲ LIAUDIES KOMISARIATAS (STRUKTŪROS)

Pavaldūs komisarui. Vadas ir jam pavaldus personalas atlieka policijos ir saugumo funkcijas teritorijoje. Operacijoms ir apsaugai pasitelkia 16 diviziją. 

Atsakomybės

Rūpinasi objektų sauga, seka ir naikina rėžimui netinkamais asmenimis, represijos prieš civilius, sovietinės ideologijos švietimas, bažnyčios kontrolė ir naikinimas, trėmimai, miškų valymai. 

Apranga: Rekonstrukcinė NKVD arba Raudonosios armijos uniforma.

Ginkluotė: pagal Komisaro įsakymą ir poreikį. Ribojamos dėtuvės ir 3 - 6 klasės ginklai.

MGB - SSRS VALSTYBĖS SAUGUMO MINISTERIJA (STRUKTŪROS)

Pavaldūs Stalinui. Veikia nepriklausomai nuo Komisaro, tačiau veiksmus koordinuoja bendrai. MGB vadas ir jam pavaldus personalas atlieka antisovietinių sukilimų ir partizaninių judėjimų slopinimą rajone.

Operacijoms ir apsaugai pasitelkia 16 diviziją ir su Komisaro leidimu NKVD pajėgas. 

Atsakomybės

Atlieka tardymus, kontroliuoja kalėjimus, verbuoja agentus, informatorius, siunčia agentus į užsienį, užsiima visapuse žvalgyba, atlieka nekovines ir kovines operacijas prieš pasipriešinimo judėjimą.

Teisia partizanus, į civilių gyvenimą kišasi tik tiek kiek tai susiję su partizaniniu pasipriešinimu. Kankinimas pasitelkia NKVD kadrus.  

Apranga: TBD

Ginkluotė: pagal MGB vado įsakymą ir poreikį. Galimi tik 1 klasės ginklai.

16 DIVIZIJA (STRUKTŪROS)

Geriausiai ginkluotos, organizuotos ir paruoštos pajėgos regione. Vykdo sudėtingiausias ir svarbiausias Struktūrų pavestas užduotis. 

Atsakomybės

Pavaldūs armijos divizijos vadui. Jėgos struktūra neužsiimanti civilinio gyvenimo kontrole, vykdo tik karines operacijas.  

Apranga: šalmai, pilna marginta uniforma, pilna taktinė vienspalvė uniforma. 

Ginkluotė: pagal Komisaro įsakymą ir poreikį. Ribojamos dėtuvės ir 3 - 6 klasės ginklai.

CIVILIAI GYVENTOJAI (SU GALIMYBE NAUDOTI GINKLUS)

Civiliai

Gyvena priskirtuose būstuose mieste arba vienkiemyje, dirba paskirtą darbą. Siekia išgyventi, išsimaitinti. Gali remti partizanus, gali tapti partizanais arba kolaboruoti su rėžimu. Arba visi variantai.  Gyventojai turi su savimi struktūrų išduotą pasą.

Apranga: jei yra galimybė, kuo autentiškesnė pokario metams. 

Ginkluotė:

1. Legaliai civilis gyventojas gali turėti tik valdžios priskirtą ginklą su spec. leidimu 1 - 6 klasės ginklui. 

2. Nelegaliai civilis gyventojas gali turėti tik 1 klasės ginklą. Nelegalus ginklas gali būti konfiskuojamas, nelegalus ginklo laikymas užtraukia baudžiamąją atsakomybę.  

CIVILIAI GYVENTOJAI (BE GALIMYBĖS NAUDOTI GINKLUS)

Civiliai non

Gyvena priskirtuose būstuose mieste arba vienkiemyje, dirba paskirtą darbą. Siekia išgyventi, išsimaitinti. Gali remti partizanus, gali tapti partizanais arba kolaboruoti su rėžimu. Arba visi variantai.  Gyventojai turi su savimi struktūrų išduotą pasą.

Apranga: jei yra galimybė, kuo autentiškesnė pokario metams. 

Ginkluotė: NEGALIMA

PARTIZANAI (Lietuvos laisvės kovotojai)

Partizanai

REGISTRACIJA Į PARTIZANUS NEGALIMA

Žaidėjas tampa partizanu kuomet yra užverbuojamas partizanų būrio vado ir gauna partizano pažymėjimą.  Pažymėjimas turi būti nuolat prie žaidėjo. Partizano pažymėjimas nebegalioja žaidėją pašalinus iš partizanų arba žaidėjui mirus. Partizanu gali tapti tiktai civiliai gyventojai. Žaidėjai žaidžiantįs už struktūras partizanais tapti negali.

Kovinėse operacijose

Apranga: 

  • Bet kokia apranga (vengti margintų uniformų) su Lietuvos trispalvės juostele  ar antsiuvu ant rankos;
  • Rekonstrukcinė partizanų uniforma;
  • LK uniforma (tik KASP)
  • šalmai draudžiami

Ginkluotė: Bet koks 1 -2 klasės ginklas. 3 - 6 klasės ginklai leidžiami tik su spec. leidimais (gaunami žaidimo metu)

Ne kovinėse operacijose

Apranga: įprasta civilio apranga, be skiriamųjų ženklų. 

Ginkluotė: civilio (žr. Civiliai gyventojai)