Skydų naudojimas - Mūšio frontas

Skydas, tai specialus imitacinis gynybinis elementas ar tikro skydo kopija. Skydai naudojami kaip mobili priedanga žaidime. Žaidėjas skydą privalo nešti abejomis rankomis. Šaudyti galima tik naudojant 1 klasės ginklą (žiūrėkite Mūšio fronto standartinius ginklų greičių limitus). Žaidėjas nešantis skydą nėra nemirtingas, bet koks pataikymas į kūno dalį skaitomas mirtinu, išskyrus rikošetus pastatuose. Pataikymas į ginklą, laikoma kad ginklas yra sugadintas ir žaidėjas tęsti kovos, neturėdamas antro ginklo, negali. Skydininkas taip pat vadovaujasi granatų sprogimo taisyklėmis. Kiti žaidėjai gali naudotis skydininku kaip priedanga, gali naudoti visus ginklus vadovaudamiesi savo saugiu atstumu, kuris priklauso tos klasės ginklui.

  • Skydu nelaikoma poligonuose rastos statybinės atliekos t.y. durys, kartonai ar pan. 

Renginio diena, organizatorius nurodo specialiąsias skydų naudojimosi taisykles.