Pentagonas MILSIM taisyklių rinkinys

Privalomų ir rekomenduojamų daiktų sąrašas:

Kempingo reikmenys: (pagal poreikį)

 • Palapinė
 • Miegmaišis
 • Kilimėlis
 • Kepsninė
 • Anglis ir degus skystis
 • Vanduo
 • Maistas
 • Kastuvėlis
 • Prožektorius
 • Repelentai nuo uodų ir erkių

  Žaidimo reikmenys:
 • Ginklas atitinkantis LSB standartus
 • akių apsauga
 • raudona automobilinė liemenė
 • pakrauta baterija
 • PMR radijo stotelė
 • gertuvė vandeniui ar „camelback‘as“
 • indv maistas (pagal poreikį)
 • kompasas ar GPS (pagal poreikį)
 • nedidelė kuprinė susidėti reikmenims
 • Kiti reikmenys:
 • vaistai (jei tuo metu vartojate)
 • antras rūbų komplektas
 • higienos reikmenys (pagal poreikį)
 • pakrautas telefonas
 • užrašų knygutė bei tušinukas

Draudžiama:

 • tikri ginklai bei amunicija
 • alkoholis
 • narkotinės medžiagos
 • dėvėti Lietuvos Kariuomenės uniformą. (Išskyrus priskirtiems LK daliniams).
 • dėvėti rusijos federacijos uniformos (gorka, beriozka, flora ir tt.)
 • DRAUDŽIAMA renginio metu skleisti propogandą, nešioti Z-V ir panašius simbolius.
 1. Sužeidimo ir gydymo taisyklės
 • Kiekvienas bbs, pataikymas į bet kurią kūno ar ekipuotės dalį skaitomas sužeidimu.
 • Prilietimas, nukovimas guminiu peiliu, granatos sprogimas laikomas sužeidimu.
 • Sužeistas arba nukautas žaidėjas negali savarankiškai judėti.
 • Sužeistas žaidėjas, lieka sužeidimo vietoje, užsideda raudoną liemenę ir šaukiasi pagalbos (žodžiu, per raciją, mobiliuoju telefonu). Laukia tol, kol atvyks pagalba.
 • Sužeistąjį galima evakuoti. Evakuacija vykdoma bet kuriam sveikam žaidėjui apkabinus sužeistąjį, abu keliauja į ligoninę, med. punktą arba iki artimiausio gydytojo.
 • Specialiųjų operatorių sužeidimai yra gydomi SOF bazėje, priskirtų medikų.
 • Sužeistąjį vieną kartą galima pagydyti Turniketu arba pleistru, jei žaidėjas jau turi užklijuotą pleistrą arba uždėtą TQ , jį būtina gabenti į Med centrą.
 • Gydyti pleistru ar uždėti TQ gali bet kuris žaidėjas. Užklijavus pleistrą at su TQ žaidėjas gali tęsti žaidimą iki antro pataikymo. Kai į žaidėją pataiko antrą kartą, jį pagydyti gali tik medikas, lauko ligoninėje. Pleistras ir TQ gali būti nuimamas tik gydymo vietoje ir tik UN medikų.
 • Atėjus ligonio išgijimo laikui, medikas pakviečia ligonį, nuima gydymo priemones ir jis gali grįžti į žaidimą sveiku žmogumi.

 

 1. Ginklai ir amunicija
 • Žaidime amunicija yra neribojama.
 • Granatos ir kiti sporgalai yra draudžiami.
 • Gumines peilių imitacijas galima naudoti be apribojimų.
 • Amunicija negali būti atimta kito žaidėjo. Nenukautas žaidėjas, gali paprašyti nukauto žaidėjo ištuštini savo BBs iš dėtuvių ir BBs susidėti į savo paruoštą talpą/maišelį.
 • Chronavimo metu visi ginklai yra žymimi specialiais lipdukais su unikaliu identifikaciniu numeriu.
 • Jeigu yra pastebimas ginklas be specialaus lipduko, turi būti pranešta žaidimo organizatoriams, toks ginklas, gali būti konfiskuotas iki žaidimo pabaigos.

 

 1. Atpažinimas
 • "Dress" kodas/apranga privalo atitikti žaidybinės pusės reikalavimus.

 

 1. Apieškojimas
 • Apieškomas žaidėjas pasirenka kokiu būdu jį apieškoti:
 • arba nurodo, kad yra apieškotas, atiduoda visus žaidybinius daiktus ir traktuojama,  kad jis negali naudotis ginklais.
 • arba laidžia realiai jį apieškoti, paliekant galimybe naudotis tuo, ko apieškojimo metu nebuvo rasta.

 

 1. Suėmimas
 • Žaidėjai gali būti suimami.
 • Suimtas žaidėjas tardomas pasirinktuose tardymo patalpose, arba Specialiųjų operacijų junginio bazėje (po SOF tardymo renginio dalyvis turi būti pargabentas ir paleistas į žaidybinę teritoriją). Jei nusižengimas patvirtinamas, nusižengėlis baudžiama pagal tardytojų sprendimą.
 • Suimtam žaidėjui gali būti uždengtos akys, paliekant laisvas (nesurištas rankas). Uždengiant akis, būtina užtikrinti, kad suimtasis matytų bent vieno žingsnio atstumu, kur stato koją.

 1. Pasai
 • Žaidime naudojami identifikavimo žaidybiniai dokumentai.

7. Transportas ir Dronai

 • Dėl žaidime naudojamo transporto, būtina prieš žaidimą suderinti su organizatoriais.
 • Transportą gali vairuoti, tik specialų briefing‘ą išklausę, bei išlaikę egzaminą vairuotojai, gavę iš organizatorių Bolivijos vairuotojo pažymėjimą. Žaidimo metu transporto be Bolivijos vairuotojo pažymėjimo transporto priemonę vairuojantis asmuo – šalinamas iš žaidimo.
 • Vairuojant transporto priemonę, vairuotojo pažymėjimas turi būti padėtas matomoje vietoje prie priekinio stiklo.
 • Sunaikinta transporto priemonė privalo būti pažymėta raudona/geltona liemene vairuotojo pusėje, iš išorės.
 • Sunaikinta transporto priemonė gali būti nustumta žmonių, arba nutempta kitos transporto priemonės.
 • Transporto priemonė atgyja po 30 min, praleistų Tauroslavijos bazėje.
 • Karinis transportas gali būti sunaikintas pasitelkus minas ir transporto naikinimo ginklą, kuriuos išduos organizatoriai. Vairuotojui pamačius raudonus/oranžinius dūmus prieš transporto priemonę (iki 10 m) transportas yra sunaikintas. Visi transporto priemonėje esantys žaidėjai išskyrus vairuotoją privalo iš jos išsilaipinti.
 • Jeigu transportas yra užblokuotas ir 10 m spinduliu nuo TP yra uždegami bet kokios spalvos dūmai, keleiviai privalo išsilaipinti. Jeigu keleiviai neišsilaipina per 5 min, visi yra laikomi sunkiai sužeistais.
 • Karinis transportas. Į jį šaudyti draudžiama. Iš karinio transporto galima šaudyti tik iš integruotų ginklų.
 • Civilinis transportas. Į ir iš civilio transporto šaudyti draudžiama.
 • Transporto blokavimas. Transportas negali pervažiuoti per kliūtis, esančias ant kelio (šakas, rastus ir t.t.). Transportas privalo sustoti 15 metrų iki kliūties. Transportas gali judėti toliau tik po to kai kliūtis bus pašalinta nuo kelio.
 • Dienos metu transportas važinėja 15 km/h greičiu
 • Naktį transportas nevažinėja (išskyrus organizatorių transportą)
  Dronai:
 • Į droną šaudyti draudžiama.
 • Dronas gali atlikti oro atakas į tam tikrus obj.
 • Nukritusi drono raketa/dūmai 20 m spinduliu nuo obj., įmituoją objekto sunaikinimą.
  Sraigtasparnis:
 • Sraigtasparnis gali būti pamuštas kai nusileidžia (sustojus/stovint) naudojant DŪMINIUS užtaisus.
 •  Į sraigtasparnį galima lipti tik leidus Pilotui/organizatoriui.
 •  Į sraigtasparnį šaudyti draudžiama.
 •  Už sraigtasparnio slėptis ar jį naudoti kaip priedanga draudžiama.

 

 1. Tardymas
 • Vienu metu Tardytojas gali tardyti kelis asmenis.
 • Tardymo pradžioje ant tardymo lapuko užrašomas klausimas, į kurį Tardytojas nori gauti atsakymą. Jei tardomasis atsakymo nežino, gali su Tardytoju sutarti kitą klausimą, kurio atsakymą tardomasis žinotų ir jis būtų įdomus Tardytojui. Tardymo metu, Tardytojas gali pakeisti klausimą, paimdamas seną užklausos lapuką ir paduodamas naują, su nauju klausimu. Lapukai nekeičiami, jei ant jo jau yra parašytas atsakymas. Tardytojas gali iš karto užduoti kelis klausimus, tokiu atveju, suimtasis gali pasirinkti į kurį klausimą atsakyti. Bet kokiu atveju, suimtasis turi būti paleistas gavus atsakymą bent į vieną klausimą.
 • Tardymas baigiasi, kai tardomasis parašo ant tardymo lapuko atsakymą į tardymo klausimą. Jei tardomasis "laužosi" ir neišduoda informacijos, tardymas gali trukti iki pat žaidimo pabaigos
 • Tardymo metu tardomajam galima neduoti vandens, maisto, neleisti rūkyti ir t.t.

 

 1. Aptvėrimi
 • Renginio metu siekiant sukurti atmosferą, arba atitverti, pažymėti pavojingas vietas bus naudojami aptvėrimai: plastikinė plėvelė, stop juosta, statybinės vielinės tvoros.
 • Už aptvėrimų eiti griežtai draudžiama
 • Draudžiama lipti ant/per aptvėrimus.
 • Griežtai draudžiama, pjaustyti, laužyti ir kitaip naikinti aptvėrimus.
 • Griežtai draudžiama šaudyti pro langus pažymėtus raudonu X.

  1. BENDROSIOS TAISYKLĖS LŠF

    

   Bendrosios taisyklės: šios bendrosios Lietuvos Šratasvydžio Federacijos taisyklės (toliau LŠF taisyklės) galioja visiems federacijos narių renginiams. LŠF taisykles ir jų pakeitimus tvirtina LŠF visuotinis narių susirinkimas.

   Atsakomybė: Kiekvienas žaidėjas teisiškai ir finansiškai atsako už savo veiksmus bei žodžius. Kiekvienas žaidimo dalyvis yra pats atsakingas už savo žaidimo inventoriaus bei kitų asmeninių daiktų saugumą, patirtas traumas ar sužeidimus.

   Teritorija ir jos ribos: Nustato organizatorius, paprastai duodamas teritorijos žemėlapis, kuris yra aptariamas instruktažo metu.

   Saugumas:
   Viso renginio metu, nuo atvykimo  iki išvykimo iš renginio teritorijos, kiekvienas šratasvydžio renginio dalyvis(žaidėjas, stebėtojas, aptarnaujančio personalo narys, ir t.t.) privalo dėvėti tinkamas akių apsaugas (paprasti regos korekcijos akiniai netinka). Renginio teritorijoje pastebėjus asmenį be akių apsaugos, privaloma nedelsiant sustabdyti renginį, sušaukiant visiems žaidėjams suprantama kalba, kad žaidimas stabdomas dėl to, kad teritorijoje yra asmenų, kuriems gali grėsti realus pavojus. Užtikrinti kad asmuo užsidėtų akių apsaugas, arba saugiai pašalinti jį iš renginio teritorijos. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės apsauginius akinius patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų.
   Be akių apsaugų, renginio metu rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių apsaugas bei šalmą.

   Šratasvydžio įranga: naudojamos tik specialiai šratasvydžiui skirtos ginklų imitacijos šaudančios 6 mm specialiai šratasvydžiui skirtais šratais (bbs), atitinkančios LŠF įrangos galios limitus. Renginiuose leidžiama naudoti treniruotėms pritaikytų šaltųjų ginklų imitacijas - peilių, durtuvų, kastuvėlių ir pan.. Imitacija negali turėti aštrių briaunų bei kelti pavojaus kitų žaidėjų sveikatai. Draudžiama dėvėti Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos naudojamas uniformas. Renginiuose draudžiama naudoti ir turėti tikrų ginklų ir amunicijos.

   Šaudymo atstumai ir įrangos galios limitai:
   {bus papildyta, J} kolkas naudojama senais matavimo vienetais m/s sistemoje

   Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama (nebent nurodoma kitaip instruktažo metu). Iš pastatų ir į pastatus galima atakuoti pasirinktinai: pavieniais ar serijiniais šūviais, iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos leistinas tik tuo atveju, jeigu šūvio trajektorijoje nėra galimybės atsirasti renginio dalyviui. 

   Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką. Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" (nesvarbu kokios klasės ginklas), abu žaidėjai laikomi mirusiais ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką.

   Rikošetai. Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi. Pastate būtina įsitikinti 100%, kad šratas kliudė rikošetu, jeigu nesate tikri - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę.

   Akla ugnis. Draudžiama šaudyti nematant taikinio, šūvio trajektorijos saugaus atstumo,  iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

   Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į mirtviaką.

   Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. 

   •  

   Granatų naudojimas:

   Savadarbės granatos su BB's ar žirniu užpildu kuriame yra įdedama petarda, pagal LR galiojamus įstatymus yra DRAUDŽIAMA.

   Dūminės granatos:

   Galima naudoti tik pramoninės kilmės dūminius užtaisus. Griežtai draudžiama naudoti savadarbes dūmines granatas. Pastatuose naudoti dūminius užtaisus griežtai draudžiama. 

   Skydai:

   Skydus galima naudoti tiek originalius, tiek savadarbius, tačiau teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydas turi būti tikro skydo imitacija. Skydininkas (žaidėjas, nešantis skydą) nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis - granata, sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo. Skydininkas gali naudoti tik 1 klasės ginklą.

   Amunicijos pildymas:

   Amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - mirtviakuose. Bet koks amunicijos pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas (nebent kitaip nurodo organizatorius renginio diena).

   Radijo ryšys:

   Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas, naudojant 16 patvirtintų PMR kanalų. Kanalus žaidėjų komandoms paskiria organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas, nebent kitaip nurodo organizatorius). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.

   Transportas:

   Žaidimo metu, gali būti naudojamas karinis ar simuliacinis transportas specialioms užduotims vykdyti. Šaudyti į ir iš transporto draudžiama. Transporto vidutinis greitis žaidime yra 20 km / valandą. Transporto stabdymas galima tik fiziškai užtvėrus kelią nepravažiuojama kliūtimi (rąstu ar šlakbaumu). Transporto sugadinimo ir remonto būdus nurodo organizatorius renginio dieną. Sugadintas transportas žymimas žalia liemene ant veidrodėlio vairuotojo pusėje (toks transportas tampa nežaidybiniu elementu).

   Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei mirtviakuose:

   • Laisvi pasišaudymai. Mirtviake laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Ginklų prišaudymas vyksta tik organizatoriaus nurodytoje vietoje. 
   • Ginklų chronavimas (galios tikrinimas). Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Ateinant chronuotis būtina atsinešti savadarbes „granatas“, kitu atveju - žaidimo metu savadarbėmis granatomis naudotis draudžiama. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap tuščia, o bunkerinę pilną, tačiau neprisuktą).

   Taisyklių ir drausmės nesilaikymas ir ginčų sprendimas:

   Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Pastebėjus žaidėją nesilaikantį taisyklių asmuo privalo informuoti organizatorių renginio dieną numatytu būdu.