#RAID / LEGENDA

13. 2024 02 18 Susirėmus Vieciniams, Vilkams (toliau Vieckams) su Kamikadzėmis nepraėjo be didelių praradimų. Kamikadzėms pastačius radarą užimtoje teritorijoje neilgai teko pasidžiaugti, kadangi Vieckai sustiprindami savo pajėgumus (Žvalgyba dronais) ir atkakliai atsiimdami teritorijas, ketino perimti radarą. O tai galėjo stipriai paveikti Kamikadzes dėl slaptos informacijos nutekinimo. Tad pasirinkdami sunaikinti radarą, jiems teko nemenka užduotis prasiveržti į priešišką teritoriją ir likviduoti slaptą informaciją.
12. Vieciniai su Vilkais vis dar sudarę taikos sutartį. Po paskutinių mūšių buvo priimtos paliaubos Truplendijos krašte, kurios neilgai truko. Vieciniams su Vilkais atlikus taktines pratybas, Kamikadzės suprato, kad šios paliaubos jau į pabaigą. Ko pasekoje buvo pagauta Vilkų žvalgų grupė priešiškoje teritorijoje. Kas ir nulėmė abipusį susirėmimą.

Žinoma šiuo metu visos grupės yra po reorganizacijos, kai kurių grupių atsistatymas siekia 100 %. Tačiau įsisenėję mūšiai Truplendijoje, kai kurioms šalims padarė neigiamą įtaką ekonomikai...

11.  2023 10 22 Vieciniai su Vilkais sudarė taikos sutartį, mėgins palaužti Kamikadzes. Tačiau paleistos sparnuotosios raketos, stipriai apgadino Vilkų ir Viecinių turimus radarus. Tačiau jiems liko PATRIOT sistema, kuria gali ne tik apsiginti nuo oro atakų, tačiau ir sunaikinti Kamikadzių svarbius objektus, kaip logistikos bazes, vadavietę ar net gi įtvirtintas pozicijas.

Kamikadzių agentai, mėgins perduoti turimą informaciją apie priešininkų pozicijas ir veiksmus. Remiantis žvalgybos duomenimis Kamikadzės laukia aprūpinimo sparnuotosiomis raketomis. Gavus žvalgų informaciją, nežinia kaip gali Kamikadzės pasielgti.

10. Kamikadzės nesitiki, kad jų darbai bus pamiršti ir skuba pastatyti savo turimą radarą. Vilkai sunerimę, nes nemato, kas vyksta ore. Šiuo metu Vieciniai užėmę strateginius objektus ir stipriai įsikorę. Tikėtina, kad mėgins užsiimti sekančias pozicijas.
Agentai paskleidė informaciją, kad Truplendijos teritorijoje yra keletas sparnuotų raketų paleidimo sistemų. Tačiau tai nėra tiksli informacija ir nežinia, kuri pusė jas turi. Aiškinantis situaciją yra išsiųsti raportai, logistikai, kad reikalingos oro gynybos sistemos. Tikimasi, kad logistikos padaliniai užtikrins greitą tiekimą, kuris gali apsaugoti svarbius objektus.
 
9. 2023 09 04 Vilkai ilgą laiką valdė oro erdvę, kol galiausiai Viecinių žvalgų būrys užpelingavo Vilkų radarą. Kamikadzės gavo logistinį aprūpinimą, su radaro dalimis, tikėtina, kad kažkur pasistatys, tačiau kur ir kada nežinoma.
Vilkai bendradarbiaudami su agentais, gavo informacijos, kad Vieciniai gavo aprūpinimą iš sandėlio ir rengia radaro sunaikinimo operaciją. Vilkai pasinaudodami galimybe, kartu su Kamikadzėmis paskelbė paliaubas ir susivienijo. Tačiau Kamikadzėm, tai buvo paranku, nes jie puikiai nuspėjo, kad Vilkai juos įsileis į teritoriją. Kamikadzės įvykdė sabotažą. Tačiau Vieciniai nutaikę progą, šturmavo radaro pozicijas ir sėkmingai užminavo, ko pasekoje Vilkų radaras buvo sunaikintas.
 

8. Kalbama, kad Vilkai atkūrė radarą ir juo pilnai šiuo metu naudojasi. Tačiau tikslių duomenų nėra, nes kariai, kurie vykdė štabo gelbėjimo operaciją yra žuvę arba stipriai sužeisti. Tačiau yra pasiūstos žvalgų grupės, kurios turi perduoti tikslią informaciją ar jis iš tiesų veikia. Radioaktyvi zona neduoda ramybės nei vienai pusei, pagal gautą informaciją iš seifo, tikimasi, kad turi būti kažkas dar daugiau. Vizualiai nepastebima. 

Viecinių ir Kamikadzių agentų gauta informacija, laukia didelio pastiprinimo abi pusės.

7. 2023 08 13 Kas vyko:

Vilkų gretos išsiplėtė ir tapo stipria grupuote, sugebėjo kontroliuoti nemažą Truplendijos teritoriją.

Teritorijos valdymas:

Vilkai: 43% Vieciniai: 32% Kamikadzės 25%

Kamikadzės ir Vieciniai, mėgino patekti į radioaktyvią aplinką, tačiau, tai nebuvo taip lengva, nes priemonių atgabenimas užtrunka. Tačiau sudirbus greičiau Kamikadzių logistikos grupei. Kamikadzės sugebėjo greičiau papulti i zoną ir išgabenti agentų surinktą informaciją. Išanalizavus informaciją rasti šifro kodai, ataskaita ir žemėlapiai. Pagal ataskaitos duomenis Kamikadzės sužinojo informaciją, kad jų ir Viecinių štabai yra užminuoti. Remiantis informacija tai padarė Vilkai. Žinoma sužinojo ir Vieciniai. Kodėl? Dalis asmenų Kamikadzių pusėje yra Viecinių agentai. Buvo pradėta vykdyti operacija, išminuoti štabavietes vienai ir kitai pusei. Bet buvo sunaikinti abiejų pusių (Vieciniu ir Kamikadziu) štabai.

6. Sunerimusios grupuotės dėl informacijos viešumoje yra pasirengę išsiaiškinti kas nutekino informaciją esant reikalui pasiryžę sučiupti ir ištardyti juos kokią dar informaciją yra perdavę. 

Sklinda gandai, kad teritorijoje po elektros linijų išlydymo sukilo radioaktyvios dulkės, manoma, kad toje vietoje senais laikais buvo įvykusi branduolinė avarija. Vilkai nutekino informaciją iš Viecinių, kad šiuo metu radioaktyvioje teritorijoje yra seifas, kuriame slypi dalis informacijos apie agentus.

5. 2023 07 16 Britų agentams pavykus perduoti pirminę informaciją išaiškinta daugybė paslapčių. Atskleista informacija viešai.

Grupuočių pavadinimai:
Truplendija - Viecinei
Reketija - Kamikadzės
Rezervistai - Vilkai
Tolimesnė informacija analizuojama....
 
Kas vyko:
Išplėštas Kamikadzių sandėlis iš kurio buvo pagrobti detonatoriai. Sunaikintas Kamikadzių radaras. Misija buvo vykdoma Viecinių kartu su Vilkais , tačiau buvo įvykdyta išdavystė. Tačiau manoma, kad Viecinių kariuomenėje šiuo metu yra nemaža dalis užverbuotų karių. Taip pat buvo sudeginta ir išlydyta Truplendijos elektros tiekimo linija. 

4. Šiuo metu, Rezervistams valdant Reketijos radarą, pasinaudodami galimybe yra ganėtinai saugūs nuo oro antskrydžių, žinoma iškyla didelė rizika, kad juos puls Truplendija sustiprintais pajėgumais, kadangi valdant radarą ir turint užtaisą, Truplendijai yra galimybė, įvykdyti lūžį mūšio lauke savo naudai. Tačiau Reketijai vis dar reikalingas didelis kiekis baltojo fosforo, kad galėtų nutraukti elektros tiekimą Truplendijoje. 

Yra pasklidę kalbos, kad 3 Britu žvalgybininkai rengs susitikimą, kurio metu bus perduota informacija į štabą.

3. 2023 06 18 Britų žvalgybos agentai sėkmingai infiltruoti grupuotėse, kur renka informaciją. Tačiau, kokiu tikslu vyksta susirėmimai neaišku. Iš agentų vis dar nėra informacijos, kaip viena ar kita grupuotė, organizacija save vadina. Remiantis Truplendijos kariuomenės informacija. Reketija ir Rezervistai ketina nutraukti ir elektros tiekimą, kaip jau padarė su vandens rezervuarais. Ko pasekoje visa tai gali sukelti sumaištį, chaosą Truplendijoje.... 

2. 2023 05 27 Susiformavusios 3 frakcijos, atkakliai vykdžiusios užduotis! Truplendija išlaikiusi didelę dalį teritorijos, pasiekė informaciją, kur Rezervistai, laiko užtaisą, tačiau informacija taip pat pasiekė Reketiją, tikėtina informacija buvo nutekinta iš Truplendijos pajėgų. Susigrūmus Reketijai su Rezervistais, pavyko užimti pozicijas ir atimti užtaisą. Tačiau neturėdami pasirinkimo, Rezervistai sudarė sąjungą su Reketija ir įkalbėję Reketiją, nutarė kartu užtaisą užminuoti šalia Truplendijos vandens rezervuarų! Truplendija liko be vandens rezervų, o kaip jau žinoma, žmogus gali išgyventi be vandens vos keletą dienų....

1. ------  Nauja era ir nežinomos 3 sukarintos frakcijos grumiasi Truplendijos pietvakarių pakraštyje. Pagal Britų žvalgybinę informaciją, manoma, kad viena iš sukarintų grupuočių yra sudaryta iš Rezervistų, kurie buvo pašalinti iš karinio vieneto už karo nusikaltimus. Koki tikslai ir uždaviniai visų frakcijų nėra aiškiai žinoma. Tačiau nuolat vyksta susišaudymai, kartais į viešumą išlenda media failų, kuriuose matyti, kaip yra sulaikomi civiliai kariškai apsirengusių žmonių, kitose matyti, kaip civiliai, vietiniai žmonės yra kankinami. Kas po tuo slypi, Britų žvalgyba išsiuntė keletą agentų, kurie neva turėtų infiltruotis į vieną ar kitą frakciją, kad sužinotų, kas vyksta....